Skocz do zawartości

Przeszukaj forum

Pokazywanie wyników dla tagów 'gzip'.

 • Szukaj wg tagów

  Wpisz tagi, oddzielając przecinkami.
 • Szukaj wg autora

Typ zawartości


Forum

 • Hosting
  • Forum Główne
  • Informacje o firmach hostingowych
  • Serwery Dedykowane i VPS
  • Chmura czyli Cloud hosting
  • Kolokacja Serwerów i Centra Danych
  • Konta Resellerskie
  • Serwery Streamingu
  • Luźne rozmowy o hostingu
  • Własna Firma Hostingowa
 • Domeny
  • Domeny
  • Biznes domenowy
 • SEO Pozycjonowanie i Optymalizacja
  • Pozycjonowanie i Optymalizacja
  • Promocja i marketing
 • WebHelp
  • Centrum webmastera
  • Programowanie i Bazy danych
  • xHTML / CSS / Javascript
  • Strony do oceny
 • Administracja serwerów
  • Sprzęt serwerowy i Centrum Danych
  • Administracja Serwerów
  • Skrypty
  • Panele Administracyjne
  • Serwery WWW
  • Serwery Pocztowe
  • Serwery DNS
  • Serwery baz danych
  • Transfer Plików i Backup
  • Linux
  • Microsoft Windows
  • Bezpieczeństwo
 • Giełda
  • Oferty firm hostingowych
  • Giełda Domen
  • Oferty Pracy / Zlecenia
  • Giełda
 • Inne fora
  • Piaskownica
  • Prośby
  • Dyskusje Wiki WHT
  • WHT+
 • WHT PROfesjonalnie
  • Forum dla użytkowników Profesjonalnych
  • Dyskusje WebHostingTalk.pl

Znaleziono 3 wyniki

 1. IE 11 bug gzip?

  Ostatnio bawiłem się trochę z kompresją na Apache i zauważyłem dziwny problem z IE 11 (Win 8.1). Otóż gdy otwieram strony skompresowane za pomocą Gzip, to przeglądarka nie renderuje tych stron tylko pobiera jak zwykły plik, np. www.quefaire.be/bruxelles.html.gz. Mógłby ktoś sprawdzić czy u niego jest podobnie?
 2. Witam, Czy ktoś z bardziej doświadczonych kolegów (ew. koleżanek) podpowie mi jak rozwiązać taki problem: Chodzi o spakowanie katalogów o strukturze: katalog0xxx katalog0xxxx ... katalog1xxxxx katalog1xxx katalog1xxxx .... katalog2xxxx katalog3xxxx katalog4xxxxx .... .... katalog9xxxx katalog9xxxx (gdzie 'x' jest dowolną liczbą) do 10 archiwów tar.gz w taki sposób aby każdy katalog zaczynający się od 'katalog0' trafił do katalog0.tar.gz ; 'katalog1' do katalog1.tar.gz ..... 'katalog9' do katalog9.tar.gz z góry dziękuję za podpowiedź... Tomasz
 3. Od dziś zaczynam przygotę z webhostingtalk bo już nie daję rady z googlowanie niektórych rozwiązań. Witam serdecznie. Chciałbym wyłączyć kompresję gzip na moim serwerze - CentOS z DirectAdminem. Standardowo jest ona włączona. Nie mam pojęcia gdzie znadję jakiś plik konfiguracyjny, który steruje ładowaniem modułów do Apache. Nie znalazłem nigdzie pliki z pozycjami w stylu: "LoadModule". Będę wdzięczny za pomoc w wyłączeniu kompresji gzip na moim serwerze. /etc/httpd/conf/httpd.conf Tutaj zakomentowałem linię, która wydaje mi się ładuje mod_deflate: # Deflate module settings # Include conf/extra/httpd-deflate.conf # # This is the main Apache HTTP server configuration file. It contains the # configuration directives that give the server its instructions. # See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2> for detailed information. # In particular, see # <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/directives.html> # for a discussion of each configuration directive. # # Do NOT simply read the instructions in here without understanding # what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure # consult the online docs. You have been warned. ServerRoot "/etc/httpd" Listen 80 #LoadModule dummy_module /usr/lib/apache/mod_dummy.so LoadModule php5_module /usr/lib/apache/libphp5.so Include /etc/httpd/conf/extra/httpd-phpmodules.conf User apache Group apache ServerAdmin admin@localhost DocumentRoot "/var/www/html" <Directory /home/*> AllowOverride All Options -MultiViews -Indexes FollowSymlinks IncludesNoExec +Includes <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND> Order allow,deny Allow from all </Limit> <LimitExcept GET POST OPTIONS PROPFIND> Order deny,allow Deny from all </LimitExcept> </Directory> <Directory /> Options All AllowOverride All </Directory> <Directory "/var/www/html"> Options -Indexes FollowSymLinks AllowOverride All Order allow,deny Allow from all <IfModule mod_suphp.c> suPHP_Engine On suPHP_UserGroup webapps webapps SetEnv PHP_INI_SCAN_DIR </IfModule> </Directory> <IfModule dir_module> DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.php index.php5 index.php4 index.php3 index.phtml index.cgi </IfModule> <FilesMatch "^\.ht"> Order allow,deny Deny from all Satisfy All </FilesMatch> ErrorLog /var/log/httpd/error_log LogLevel warn <IfModule log_config_module> #replace %b with %O for more accurate logging <IfModule mod_logio.c> LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common LogFormat "%O %I" bytes LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio </IfModule> CustomLog /var/log/httpd/access_log common </IfModule> <IfModule alias_module> # Include some DirectAdmin alias Include conf/extra/httpd-alias.conf </IfModule> <Directory "/var/www/cgi-bin"> AllowOverride None Options None Order allow,deny Allow from all </Directory> DefaultType text/plain <IfModule mime_module> TypesConfig conf/mime.types AddType application/x-gzip .tgz AddEncoding x-compress .Z AddEncoding x-gzip .gz .tgz AddType application/x-compress .Z AddType application/x-gzip .gz .tgz AddHandler cgi-script .cgi AddHandler type-map var AddType text/html .shtml AddOutputFilter INCLUDES .shtml AddType video/x-ms-asf .avi AddType video/mpeg .mpg AddType video/mpeg .mpeg AddType video/quicktime .mov AddType video/x-ms-wmv .wmv </IfModule> #EnableMMAP off #EnableSendfile off ####################################################################################### # Do not change anything in included files, because they are rewritten by DirectAdmin # ####################################################################################### # This is needed for PHP Include conf/extra/httpd-php-handlers.conf # Server-pool management (MPM specific) Include conf/extra/httpd-mpm.conf # Multi-language error messages Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf # Fancy directory listings Include conf/extra/httpd-autoindex.conf # Language settings Include conf/extra/httpd-languages.conf # User home directories #Include conf/extra/httpd-userdir.conf # Real-time info on requests and configuration Include conf/extra/httpd-info.conf # Virtual hosts Include conf/extra/httpd-vhosts.conf # Local access to the Apache HTTP Server Manual #Include conf/extra/httpd-manual.conf # Distributed authoring and versioning (WebDAV) Include conf/extra/httpd-dav.conf # Various default settings Include conf/extra/httpd-default.conf # Secure (SSL/TLS) connections Include conf/extra/httpd-ssl.conf # Deflate module settings # Include conf/extra/httpd-deflate.conf # All the DirectAdmin vhosts Include conf/extra/directadmin-vhosts.conf # All suPHP directives Include conf/extra/httpd-suphp.conf # For user configurations not maintained by DirectAdmin. Empty by default. Include conf/extra/httpd-includes.conf ####################################################################################### # End of included files that are rewritten by DirectAdmin # ####################################################################################### <IfModule ssl_module> SSLRandomSeed startup builtin SSLRandomSeed connect builtin </IfModule> Mimo to httpd -M wyrzuca: [Mon Mar 11 06:01:30 2013] [warn] module php5_module is already loaded, skipping Loaded Modules: core_module (static) authn_file_module (static) authn_default_module (static) authz_host_module (static) authz_groupfile_module (static) authz_user_module (static) authz_default_module (static) auth_basic_module (static) include_module (static) filter_module (static) deflate_module (static) log_config_module (static) logio_module (static) env_module (static) expires_module (static) headers_module (static) unique_id_module (static) setenvif_module (static) version_module (static) proxy_module (static) proxy_connect_module (static) proxy_ftp_module (static) proxy_http_module (static) proxy_scgi_module (static) proxy_ajp_module (static) proxy_balancer_module (static) ssl_module (static) mpm_prefork_module (static) http_module (static) mime_module (static) dav_module (static) status_module (static) autoindex_module (static) asis_module (static) suexec_module (static) cgi_module (static) dav_fs_module (static) dav_lock_module (static) negotiation_module (static) dir_module (static) actions_module (static) userdir_module (static) alias_module (static) rewrite_module (static) so_module (static) php5_module (shared)
×