Skocz do zawartości

wmarcin

Użytkownicy
 • Zawartość

  10
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

0 Normalna

1 obserwujący

O wmarcin

 • Ranga
  Nowy użytkownik
 1. Konfiguracja DNS z az.pl

  Tutaj masz rozwiązanie: Zwrotki podczas wysyłania z wp do serwera - CNAME lookup failed temporarily
 2. Jeśli możesz edytować wszystkie wpisy domeny to pewnie rejestrator domeny udostępnia swój serwer DNS - zadzwoń i zapytaj. Wpisy powinny wyglądać następująco: mojadomena.pl - A - IP mojadomena.pl - NS - ns1.uslugodawca.pl mojadomena.pl - NS - ns2.uslugodawca.pl mojadomena.pl - MX - mail.mojadomena.pl ftp lub webmail lub admin lub co tam chcesz.mojadomena.pl - A - IP www.mojadomena.pl - CNAME - mojadomena.pl Do tego rekord SOA - poczytaj tutaj: DNS - Struktura rekordu SOA (Start Of Authority) Poprawność rekordów sprawdzaj tutaj: intoDNS Choć jeśli jest to jedna domena na jednym adresie IP to w ogóle nie musi być tych rekordów NS, sam rekord A chyba wystarcza.
 3. Każdorazowo po zmianach jest "service httpd restart". Po zakomentowaniu całego pliku httpd-deflate.conf nagłówki http są takie jak wyżej. Bez zakomentowania domena, którą nazwałem "domena-kolejna.pl" również wyrzuca kompresje gzip. Pod tą domeną ("kolejną") rzeczywiście mogę w ten sposób wyłączać i włączać gzip. Oczywiście przełączałem domenę "główną" w pliku domena-glowna.pl.conf na domenę dodatkową - nic to nie zmieniło. Ogłupiałem.
 4. Wydaje mi się, że tutaj: curl --head --compress do strony głównej: HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 13 Mar 2013 13:48:09 GMT Server: Apache/2 X-Powered-By: PHP/5.2.17 Expires: -1 Last-Modified: Wed, 13 Mar 2013 13:48:10 GMT X-Frame-Options: sameorigin Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Content-Encoding: gzip Vary: Accept-Encoding Content-Type: text/html; charset=utf-8 Coś takiego jest w httpd.conf, jednak nie za bardzo wiem co to robi: <IfModule mime_module> TypesConfig conf/mime.types AddType application/x-gzip .tgz AddEncoding x-compress .Z AddEncoding x-gzip .gz .tgz AddType application/x-compress .Z AddType application/x-gzip .gz .tgz AddHandler cgi-script .cgi AddHandler type-map var AddType text/html .shtml AddOutputFilter INCLUDES .shtml AddType video/x-ms-asf .avi AddType video/mpeg .mpg AddType video/mpeg .mpeg AddType video/quicktime .mov AddType video/x-ms-wmv .wmv </IfModule> -----edit Co spaprałem w konfiguracji serwera? Inna domena na tym samym serwerze nie ma kompresji przy zakomentowanych liniach w pliku httpd-deflate.conf Serwer ma jeden adres IP, domeny są postawione na virtualhostach. #curl --compress --head http://domena-kolejna.pl HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 13 Mar 2013 14:28:31 GMT Server: Apache/2.2.17 (Unix) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 DAV/2 PHP/5.2.17 X-Powered-By: PHP/5.2.17 Expires: -1 Last-Modified: Wed, 13 Mar 2013 14:28:31 GMT X-Frame-Options: sameorigin Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Content-Type: text/html; charset=utf-8 # curl --compress --head http://domena-glowna.pl HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 13 Mar 2013 14:28:40 GMT Server: Apache/2.2.17 (Unix) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 DAV/2 PHP/5.2.17 X-Powered-By: PHP/5.2.17 Expires: -1 Last-Modified: Wed, 13 Mar 2013 14:28:40 GMT X-Frame-Options: sameorigin Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Content-Encoding: gzip Vary: Accept-Encoding Content-Type: text/html; charset=utf-8
 5. curl --head do strony głównej: HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 13 Mar 2013 08:35:55 GMT Server: Apache/2 X-Powered-By: PHP/5.2.17 Expires: -1 Last-Modified: Wed, 13 Mar 2013 08:35:55 GMT X-Frame-Options: sameorigin Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Content-Type: text/html; charset=utf-8
 6. Dzięki Czarny za wyjaśnienie. Apache nie będę rekompilował bo pewnie coś rozwalę po drodze, a nie mogę sobie teraz na to pozwolić. Kompresji nie da się też wyłączyć poprzez .htaccess Plik swf nie jest kompresowany, kompresowane jest tylko to co aplikacja flashowa sczytuje z serwera.
 7. Próbowałem już, httpd -M wyrzuca, że moduł działa, a treść nadal jest kompresowana
 8. find / -name "*deflate*": /etc/httpd/conf/extra/httpd-deflate.conf /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap1/conf/extra/httpd-deflate.conf /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/conf/extra/httpd-deflate.conf /var/www/manual/mod/mod_deflate.html.ja.utf8 /var/www/manual/mod/mod_deflate.html.ko.euc-kr /var/www/manual/mod/mod_deflate.html.en /var/www/manual/mod/mod_deflate.html nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-deflate.conf: # Required modules: mod_deflate # # Please see the documentation at # <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_deflate.html> # for further details before you try to setup deflate module. # <Location /> # Insert filter SetOutputFilter DEFLATE # Netscape 4.x has some problems... BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html # Netscape 4.06-4.08 have some more problems BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip # MSIE masquerades as Netscape, but it is fine BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html # Don't compress images and other uncompressible content SetEnvIfNoCase Request_URI \ \.(?:gif|jpe?g|png|rar|zip|exe|flv|swf|mov|wma|mp3|avi|mp?g)$ no-gzip dont-vary # Make sure proxies don't deliver the wrong content Header append Vary User-Agent env=!dont-vary </Location> To samo jest w /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap1/conf/extra/httpd-deflate.conf Ja po prostu chcę wyłączyć kompresję gzip na serwerze bo mi przeszkadza. Mam aplikację we flashu, która obsługuje wrzucanie fotek na serwer, później je wczytuje i umożliwia edycję. Problem widzę w kompresji bo fotki mi przycina, zmienia, psuje. Mimo, że httpd-deflate.conf ma wpisane, żeby nie kompresować swf i jpeg to pliki, które obsługuje aplikacja flashowa są kompresowane, wszystkie inne zdjęcia nie. Firebug przy obrazku z flasha pokazuje: Nagłówki odpowiedzi Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Connection Keep-Alive Content-Encoding gzip Content-Length 19052 Content-Type image/png Date Tue, 12 Mar 2013 11:16:51 GMT Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Keep-Alive timeout=1, max=96 Last-Modified Tue, 12 Mar 2013 11:16:51 GMT Pragma no-cache Server Apache/2 Vary Accept-Encoding X-Frame-Options sameorigin X-Powered-By PHP/5.2.17
 9. Nginx + ISPconfig ustawienie bind9

  Po co używać binda? Masz domeny na az.pl - oni udostepniają swój serwer DNS. Skonfiguruj vhosty i to wystarczy. ns1.patrys.pisz.pl i ns2.patrys.pisz.pl są niepotrzebne. Z resztą aktualnie Twój DNS nie jest używany: http://www.intodns.com/patrys.pisz.pl
 10. Od dziś zaczynam przygotę z webhostingtalk bo już nie daję rady z googlowanie niektórych rozwiązań. Witam serdecznie. Chciałbym wyłączyć kompresję gzip na moim serwerze - CentOS z DirectAdminem. Standardowo jest ona włączona. Nie mam pojęcia gdzie znadję jakiś plik konfiguracyjny, który steruje ładowaniem modułów do Apache. Nie znalazłem nigdzie pliki z pozycjami w stylu: "LoadModule". Będę wdzięczny za pomoc w wyłączeniu kompresji gzip na moim serwerze. /etc/httpd/conf/httpd.conf Tutaj zakomentowałem linię, która wydaje mi się ładuje mod_deflate: # Deflate module settings # Include conf/extra/httpd-deflate.conf # # This is the main Apache HTTP server configuration file. It contains the # configuration directives that give the server its instructions. # See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2> for detailed information. # In particular, see # <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/directives.html> # for a discussion of each configuration directive. # # Do NOT simply read the instructions in here without understanding # what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure # consult the online docs. You have been warned. ServerRoot "/etc/httpd" Listen 80 #LoadModule dummy_module /usr/lib/apache/mod_dummy.so LoadModule php5_module /usr/lib/apache/libphp5.so Include /etc/httpd/conf/extra/httpd-phpmodules.conf User apache Group apache ServerAdmin admin@localhost DocumentRoot "/var/www/html" <Directory /home/*> AllowOverride All Options -MultiViews -Indexes FollowSymlinks IncludesNoExec +Includes <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND> Order allow,deny Allow from all </Limit> <LimitExcept GET POST OPTIONS PROPFIND> Order deny,allow Deny from all </LimitExcept> </Directory> <Directory /> Options All AllowOverride All </Directory> <Directory "/var/www/html"> Options -Indexes FollowSymLinks AllowOverride All Order allow,deny Allow from all <IfModule mod_suphp.c> suPHP_Engine On suPHP_UserGroup webapps webapps SetEnv PHP_INI_SCAN_DIR </IfModule> </Directory> <IfModule dir_module> DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.php index.php5 index.php4 index.php3 index.phtml index.cgi </IfModule> <FilesMatch "^\.ht"> Order allow,deny Deny from all Satisfy All </FilesMatch> ErrorLog /var/log/httpd/error_log LogLevel warn <IfModule log_config_module> #replace %b with %O for more accurate logging <IfModule mod_logio.c> LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common LogFormat "%O %I" bytes LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio </IfModule> CustomLog /var/log/httpd/access_log common </IfModule> <IfModule alias_module> # Include some DirectAdmin alias Include conf/extra/httpd-alias.conf </IfModule> <Directory "/var/www/cgi-bin"> AllowOverride None Options None Order allow,deny Allow from all </Directory> DefaultType text/plain <IfModule mime_module> TypesConfig conf/mime.types AddType application/x-gzip .tgz AddEncoding x-compress .Z AddEncoding x-gzip .gz .tgz AddType application/x-compress .Z AddType application/x-gzip .gz .tgz AddHandler cgi-script .cgi AddHandler type-map var AddType text/html .shtml AddOutputFilter INCLUDES .shtml AddType video/x-ms-asf .avi AddType video/mpeg .mpg AddType video/mpeg .mpeg AddType video/quicktime .mov AddType video/x-ms-wmv .wmv </IfModule> #EnableMMAP off #EnableSendfile off ####################################################################################### # Do not change anything in included files, because they are rewritten by DirectAdmin # ####################################################################################### # This is needed for PHP Include conf/extra/httpd-php-handlers.conf # Server-pool management (MPM specific) Include conf/extra/httpd-mpm.conf # Multi-language error messages Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf # Fancy directory listings Include conf/extra/httpd-autoindex.conf # Language settings Include conf/extra/httpd-languages.conf # User home directories #Include conf/extra/httpd-userdir.conf # Real-time info on requests and configuration Include conf/extra/httpd-info.conf # Virtual hosts Include conf/extra/httpd-vhosts.conf # Local access to the Apache HTTP Server Manual #Include conf/extra/httpd-manual.conf # Distributed authoring and versioning (WebDAV) Include conf/extra/httpd-dav.conf # Various default settings Include conf/extra/httpd-default.conf # Secure (SSL/TLS) connections Include conf/extra/httpd-ssl.conf # Deflate module settings # Include conf/extra/httpd-deflate.conf # All the DirectAdmin vhosts Include conf/extra/directadmin-vhosts.conf # All suPHP directives Include conf/extra/httpd-suphp.conf # For user configurations not maintained by DirectAdmin. Empty by default. Include conf/extra/httpd-includes.conf ####################################################################################### # End of included files that are rewritten by DirectAdmin # ####################################################################################### <IfModule ssl_module> SSLRandomSeed startup builtin SSLRandomSeed connect builtin </IfModule> Mimo to httpd -M wyrzuca: [Mon Mar 11 06:01:30 2013] [warn] module php5_module is already loaded, skipping Loaded Modules: core_module (static) authn_file_module (static) authn_default_module (static) authz_host_module (static) authz_groupfile_module (static) authz_user_module (static) authz_default_module (static) auth_basic_module (static) include_module (static) filter_module (static) deflate_module (static) log_config_module (static) logio_module (static) env_module (static) expires_module (static) headers_module (static) unique_id_module (static) setenvif_module (static) version_module (static) proxy_module (static) proxy_connect_module (static) proxy_ftp_module (static) proxy_http_module (static) proxy_scgi_module (static) proxy_ajp_module (static) proxy_balancer_module (static) ssl_module (static) mpm_prefork_module (static) http_module (static) mime_module (static) dav_module (static) status_module (static) autoindex_module (static) asis_module (static) suexec_module (static) cgi_module (static) dav_fs_module (static) dav_lock_module (static) negotiation_module (static) dir_module (static) actions_module (static) userdir_module (static) alias_module (static) rewrite_module (static) so_module (static) php5_module (shared)
×