Skocz do zawartości

Polityka prywatności

Polityka prywatności
I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisów internetowych webhostingtalk.pl, wht.pl, top100.wht.pl, hostlog.wht.pl, ranking.wht.pl, opinie.wht.pl, zwanych dalej „Serwisem”.
2. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
3. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest webhostingtalk.pl sp. z o. o. w organizacji z siedzibą w Krakowie, ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków, posiadającą numer REGON: 367931369, NIP: 6751603469, właściciel Serwisu, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „webhostingtalk.pl”.
II. Zakres zbieranych danych.
1. webhostingtalk.pl zbiera dane osób, które korzystają z Serwisu, a w szczególności zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, posiadających indywidualne Konta.
2. W celu utworzenia Konta Użytkownik powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, w tym przesłanie wiadomości zawierającej linka aktywujący Konto, szczególności adres poczty elektronicznej (e-mail), ewentualnie imię, nazwę lub pseudonim (nick).
III. Cel zbierania danych.
1. Wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie Serwisu wykorzystywane będą przez webhostingtalk.pl wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest utworzenie Konta na rzecz Użytkownika oraz ewentualnie dostarczenia płatnych usług. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania podanych danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem, a webhostingtalk.pl.
2. webhostingtalk.pl, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych użytkowników w celu realizacji marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
3. W zależności od udzielenia zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub odznaczenia odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta podane dane osobowe będą przetwarzane przez webhostingtalk.pl w celach marketingowych i promocyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
IV. Prawo dostępu do danych osobowych.
1. Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może odwołać zgodę na przetwarzanie jego adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania newslettera. Odwołanie zgody, o której mowa