Skocz do zawartości


 

gagorski

Użytkownik od 07 lip 2011
Offline Ostatnio aktywny gru 30 2017 09:10

Moje tematy

VPS pod owncloud (max 10 userów /100GB)

08 styczeń 2017 - 13:39

Cześć, 

Szukam w miarę optymalnego kosztowo root VPSa pod mały dysk oparty na owncloud. 

Nie planuje więcej niż 10 użytkowników z tego max 2-3 aktywniejszych. W sumie 100 GB powinno IMHO wystarczyć na repozytorium (może być jakiś NFS lub S3) + oczywiście  kilka GB na system i instalacje. 

 

Będę wdzięczny za oferty oraz uwagi co do wyboru konfiguracji pod ten system. 

 

pozdrawiam, 

Grzegorz 

 

 


Tani i mały VPS do tunelowania połączeń SSH

02 czerwiec 2016 - 06:41

Cześć, 

W związku z tym, że z biura w którym pracuje ograniczono wyjście na świat na port 22 poszukuje rozwiązania dzięki któremu dalej będę mógł łączyć się do moich serwerów po SSH. Po chwili namysłu wymyśliłem, że dobrym rozwiązaniem będzie postawienie dodatkowego VPSa, który na porcie 80 będzie miał wystawione SSH. 

W tym celu szukam możliwie taniego VPS, który przy stosunkowo niewielkich parametrach zapewni mi jednak dobrą stabilność połączenia.

 

A może macie inne rozwiązanie problemu dostępu w mojej sytuacji? 

 

Pozdrawiam, 

Grzegorz 


Problem z konfiguracją HTTPS na Apache (owncloud)

19 maj 2016 - 21:34

Próbuję ostatnio skonfigurować owncloud na VPS. Chciałbym, aby wykorzystywany był protokół HTTPS. niestety po konfiguracji jakiej dokonałem przy każdej próbie wywołania pliku PHP otrzymuję error 500

    Internal Server Error
 
    The server encountered an internal error and was unable to complete your request.
    Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report.
    More details can be found in the server log.

 

 

 
 
W error_log:
 
 
   [Wed May 18 20:19:35.288249 2016] [ssl:info] [pid 22473] [client 89.187.231.134:59370] AH01964: Connection to child 1 established (server owncloud.XXX.cloud:443)
    [Wed May 18 20:19:35.288517 2016] [ssl:debug] [pid 22473] ssl_engine_kernel.c(1928): [client 89.187.YYY.ZZZ:59370] AH02044: No matching SSL virtual host for servername own.XXX.cloud found (using default/first virtual host)
    [Wed May 18 20:19:35.357846 2016] [ssl:debug] [pid 22473] ssl_engine_kernel.c(1854): [client 89.187.YYY.ZZZ:59370] AH02041: Protocol: TLSv1.2, Cipher: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (128/128 bits)
    [Wed May 18 20:19:35.421707 2016] [ssl:info] [pid 22473] (70014)End of file found: [client 89.187.YYY.ZZZ:59370] AH01991: SSL input filter read failed.
    [Wed May 18 20:19:35.421924 2016] [ssl:debug] [pid 22473] ssl_engine_io.c(1003): [client 89.187.YYY.ZZZ:59370] AH02001: Connection closed to child 1 with standard shutdown (server owncloud.XXX.cloud:443)
    [Wed May 18 20:19:35.487962 2016] [ssl:info] [pid 22474] [client 89.187.231.134:59371] AH01964: Connection to child 2 established (server owncloud.XXX.cloud:443)
    [Wed May 18 20:19:35.488336 2016] [ssl:debug] [pid 22474] ssl_engine_kernel.c(1928): [client 89.187.YYY.ZZZ:59371] AH02044: No matching SSL virtual host for servername own.XXX.cloud found (using default/first virtual host)
    [Wed May 18 20:19:35.558679 2016] [ssl:debug] [pid 22474] ssl_engine_kernel.c(1854): [client 89.187.YYY.ZZZ:59371] AH02041: Protocol: TLSv1.2, Cipher: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (128/128 bits)
    [Wed May 18 20:19:35.628110 2016] [ssl:debug] [pid 22474] ssl_engine_kernel.c(244): [client 89.187.YYY.ZZZ:59371] AH02034: Initial (No.1) HTTPS request received for child 2 (server owncloud.XXX.cloud:443)
    [Wed May 18 20:19:35.628431 2016] [authz_core:debug] [pid 22474] mod_authz_core.c(809): [client 89.187.YYY.ZZZ:59371] AH01626: authorization result of Require all granted: granted
    [Wed May 18 20:19:35.628539 2016] [authz_core:debug] [pid 22474] mod_authz_core.c(809): [client 89.187.YYY.ZZZ:59371] AH01626: authorization result of <RequireAny>: granted
    [Wed May 18 20:19:35.689656 2016] [ssl:debug] [pid 22474] ssl_engine_io.c(1003): [client 89.187.YYY.ZZZ:59371] AH02001: Connection closed to child 2 with standard shutdown (server owncloud.XXX.cloud:443)
 
w acces_log:
 
   
 89.187.YYY.ZZZ - - [18/May/2016:20:23:05 +0200] "GET /index.php HTTP/1.1" 500 289 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36"
 
mój plik konfiguracyjny vhost:

    owncloud:/etc/apache2/vhosts.d # cat owncloud.conf
    <VirtualHost *:80>
    
    #### Redirect to port 443 ###
    RewriteEngine on
    ReWriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
    RewriteRule ^/(.*) https://%{HTTP_HOST}/$1 [NC,R,L]
    #### End of Redirection configuration ###
    
    DocumentRoot /srv/www/htdocs/owncloud/
    <Directory /srv/www/htdocs/owncloud/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    
    </VirtualHost>
    
    <VirtualHost *:443>
    
    ####Configuration for SSL #####
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/owncloud.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/owncloud.key
    #### End of SSL Configuration ####
    
    DocumentRoot /srv/www/htdocs/owncloud/
    <Directory /srv/www/htdocs/owncloud/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    </VirtualHost>
 
załadowane moduły apache:
 
    owncloud:/etc/apache2/vhosts.d # apache2ctl -M
    [Wed May 18 20:28:37.076507 2016] [so:warn] [pid 22581] AH01574: module rewrite_module is already loaded, skipping
    Loaded Modules:
     core_module (static)
     so_module (static)
     http_module (static)
     mpm_prefork_module (static)
     unixd_module (static)
     systemd_module (static)
     php5_module (shared)
     actions_module (shared)
     alias_module (shared)
     auth_basic_module (shared)
     authn_file_module (shared)
     authz_host_module (shared)
     authz_groupfile_module (shared)
     authz_core_module (shared)
     authz_user_module (shared)
     autoindex_module (shared)
     cgi_module (shared)
     dir_module (shared)
     env_module (shared)
     expires_module (shared)
     include_module (shared)
     log_config_module (shared)
     mime_module (shared)
     negotiation_module (shared)
     setenvif_module (shared)
     ssl_module (shared)
     socache_shmcb_module (shared)
     userdir_module (shared)
     reqtimeout_module (shared)
     authn_core_module (shared)
     rewrite_module (shared)
     headers_module (shared)
 
 
Zainstalowany system operacyjny:
owncloud:/srv/www/htdocs/owncloud # cat /etc/issue
Welcome to openSUSE Leap 42.1 - Kernel \r (\l).

Prosiłbym o wskazówki gdzie popełniam błąd, 

 

Pozdrawiam, 

G. 

 

[opinie] v-net.pro

10 październik 2013 - 11:46

Co sądzicie o v-net.pro ? 

 

Chciałbym się tam przesiąść z exone.pl za tę samą kasę dostaję co prawda mniej powieżchni, ale normalną wirtualizację zamiast kontenera. 

Pozdrawiam, 

Grzegorz


VPS na ORACLE VM

02 październik 2013 - 12:17

Poszukuje dostawcy (najlepiej polskiego) VPS, który używa ORACLE VM.

 

Oczywiście wynika to ze śmiesznego licencjonowa baz danych oracle na wirtualizowanych hostach. 

 

Pozdrawiam, 

Grzegorz