Skocz do zawartości

1337root

Użytkownicy
 • Zawartość

  21
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

0 Normalna

1 obserwujący

O 1337root

 • Ranga
  Nowy użytkownik

Informacje osobiste

 • Imię
  Adrian

Informacje profilowe

 • Płeć
  Mężczyzna
 • Skąd
  Szczecin
 1. Zmiana przestrzeni dyskowej

  Robiłeś reboot serwera po aktualizacji planu?
 2. Domena w OVH i przekierowanie

  Wysłałem Ci prywatną wiadomość.
 3. Domena w OVH i przekierowanie

  Pokaż wszystkie rekordy w OVH dla domeny jakie masz ustawione.
 4. Na rok jest darmowa domena, po roku płacisz normalną cenę za przedłużenie roczne wg. cennika firmy.
 5. [dyskusje] webh.pl

  Jakieś opinie o VPS KVM? Są to 100% gwarantowane zasoby? Jak wygląda panel zarządzania serwerem?
 6. Tak jak wyżej w temacie. Ofert proszę składać wraz z cennikiem i portfolio w prywatnej wiadomości.
 7. Temat można rozwiązać. Podziękowania dla użytkownika mariaczi
 8. Zlecenie wykonane. Ogłoszenie nieaktualne
 9. Dzień dobry, Tak jak wyżej zlecę instalacje silnika forumowego phpBB3 opartego o nginx i php7 na serwerze vps. Cena do uzgodnienia Kontakt: GG- 59063589 Mail- hello@itwithlove.pl
 10. Po co piszesz skoro gówno wiesz i nic nie wnosisz do tematu? Piszę temat po orzejechaniu milionu wątków również z angielskich for
 11. Jestem w stanie zapłacić za udzielenie rzetelnej oraz skutecznej pomocy.
 12. Kierowałem się niejednym poradnikiem. Próbuje to zrobić od wczoraj i nic nie wychodzi kombinowanie z kofiguracjami. Dziękuje za podpowiedź, ale niestety nie potrafie wykonać tego sam.
 13. Tak wygląda plik .httacces <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine on # # Uncomment the statement below if URL rewriting doesn't # work properly. If you installed phpBB in a subdirectory # of your site, properly set the argument for the statement. # e.g.: if your domain is test.com and you installed phpBB # in http://www.test.com/phpBB/index.php you have to set # the statement RewriteBase /phpBB/ # #RewriteBase / # # Uncomment the statement below if you want to make use of # HTTP authentication and it does not already work. # This could be required if you are for example using PHP via Apache CGI. # #RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L] # # The following 3 lines will rewrite URLs passed through the front controller # to not require app.php in the actual URL. In other words, a controller is # by default accessed at /app.php/my/controller, but can also be accessed at # /my/controller # RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)$ app.php [QSA,L] # # If symbolic links are not already being followed, # uncomment the line below. # http://anothersysadmin.wordpress.com/2008/06/10/mod_rewrite-forbidden-403-with-apache-228/ # #Options +FollowSymLinks </IfModule> # With Apache 2.4 the "Order, Deny" syntax has been deprecated and moved from # module mod_authz_host to a new module called mod_access_compat (which may be # disabled) and a new "Require" syntax has been introduced to mod_authz_host. # We could just conditionally provide both versions, but unfortunately Apache # does not explicitly tell us its version if the module mod_version is not # available. In this case, we check for the availability of module # mod_authz_core (which should be on 2.4 or higher only) as a best guess. <IfModule mod_version.c> <IfVersion < 2.4> <Files "config.php"> Order Allow,Deny Deny from All </Files> <Files "common.php"> Order Allow,Deny Deny from All </Files> </IfVersion> <IfVersion >= 2.4> <Files "config.php"> Require all denied </Files> <Files "common.php"> Require all denied </Files> </IfVersion> </IfModule> <IfModule !mod_version.c> <IfModule !mod_authz_core.c> <Files "config.php"> Order Allow,Deny Deny from All </Files> <Files "common.php"> Order Allow,Deny Deny from All </Files> </IfModule> <IfModule mod_authz_core.c> <Files "config.php"> Require all denied </Files> <Files "common.php"> Require all denied </Files> </IfModule> </IfModule> A tak wygląda plik nginx.conf # Server globals user www-data; worker_processes auto; worker_rlimit_nofile 65535; error_log /var/log/nginx/error.log crit; pid /var/run/nginx.pid; # Worker config events { worker_connections 1024; use epoll; multi_accept on; } http { # Main settings sendfile on; tcp_nopush on; tcp_nodelay on; client_header_timeout 1m; client_body_timeout 1m; client_header_buffer_size 2k; client_body_buffer_size 256k; client_max_body_size 256m; large_client_header_buffers 4 8k; send_timeout 30; keepalive_timeout 60 60; reset_timedout_connection on; server_tokens off; server_name_in_redirect off; server_names_hash_max_size 512; server_names_hash_bucket_size 512; # Log format log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] $request ' '"$status" $body_bytes_sent "$http_referer" ' '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"'; log_format bytes '$body_bytes_sent'; #access_log /var/log/nginx/access.log main; access_log off; # Mime settings include /etc/nginx/mime.types; default_type application/octet-stream; # Compression gzip on; gzip_comp_level 9; gzip_min_length 512; gzip_buffers 8 64k; gzip_types text/plain text/css text/javascript text/js text/xml application/json application/javascript application/x-javascript application/xml application/xml+rss application/x-font-ttf image/svg+xml font/opentype; gzip_proxied any; gzip_disable "MSIE [1-6]\."; # Proxy settings proxy_redirect off; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass_header Set-Cookie; proxy_connect_timeout 90; proxy_send_timeout 90; proxy_read_timeout 90; proxy_buffers 32 4k; # Cloudflare https://www.cloudflare.com/ips set_real_ip_from 199.27.128.0/21; set_real_ip_from 173.245.48.0/20; set_real_ip_from 103.21.244.0/22; set_real_ip_from 103.22.200.0/22; set_real_ip_from 103.31.4.0/22; set_real_ip_from 141.101.64.0/18; set_real_ip_from 108.162.192.0/18; set_real_ip_from 190.93.240.0/20; set_real_ip_from 188.114.96.0/20; set_real_ip_from 197.234.240.0/22; set_real_ip_from 198.41.128.0/17; set_real_ip_from 162.158.0.0/15; set_real_ip_from 104.16.0.0/12; set_real_ip_from 172.64.0.0/13; #set_real_ip_from 2400:cb00::/32; #set_real_ip_from 2606:4700::/32; #set_real_ip_from 2803:f800::/32; #set_real_ip_from 2405:b500::/32; #set_real_ip_from 2405:8100::/32; real_ip_header CF-Connecting-IP; # SSL PCI Compliance ssl_session_cache shared:SSL:10m; ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; ssl_prefer_server_ciphers on; ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES256-GCM-SHA384:AES128-GCM-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA:AES128-SHA:DES-CBC3-SHA:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!MD5:!PSK:!RC4"; # Error pages error_page 403 /error/403.html; error_page 404 /error/404.html; error_page 502 503 504 /error/50x.html; # Cache settings proxy_cache_path /var/cache/nginx levels=2 keys_zone=cache:10m inactive=60m max_size=1024m; proxy_cache_key "$host$request_uri $cookie_user"; proxy_temp_path /var/cache/nginx/temp; proxy_ignore_headers Expires Cache-Control; proxy_cache_use_stale error timeout invalid_header http_502; proxy_cache_valid any 1d; # Cache bypass map $http_cookie $no_cache { default 0; ~SESS 1; ~wordpress_logged_in 1; } # File cache settings open_file_cache max=10000 inactive=30s; open_file_cache_valid 60s; open_file_cache_min_uses 2; open_file_cache_errors off; # Wildcard include include /etc/nginx/conf.d/*.conf; } Co mam dokładnie przepisać i w jakie miejsce wstawić?
 14. Dzień dobry, Próbuje zainstalować silnik forumowy phpBB3 na nginx+php5-fpm. Tyle co wyczytałem to że oba nie są najlepszym dla siebie połączeniem i się po prostu nie lubią. Problem polega na błędzie w przekierowywaniach np do instalacji samego silnika(/install/app.php). Wyrzuca wtedy błąd 404. Nie mogę znaleźć mojego rozwiązania w żadnym z wątków na forum. Jeżeli ktoś ma takowe sprawdzone rozwiązanie będę mu bardzo wdzięczny za udostępnienie Dziękuje za pomoc
 15. Dzień dobry, Mam zainstalowany czysty Debian 7 Wheezy na VPS za dolara oraz używam panelu VestaCP. W jaki sposób mogę zaktualizować php do wersji 7?
×