Skocz do zawartości

miglanc

Użytkownicy
 • Zawartość

  8
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

0 Normalna

1 obserwujący

O miglanc

 • Ranga
  Nowy użytkownik

Informacje osobiste

 • Firma
  Black Art
 • Imię
  Maciej
 • Nazwisko
  Antysiak

Metody kontaktu

 • Strona WWW
  http://www.black-art.com.pl
 • Skype
  dsmaciej

Informacje profilowe

 • Płeć
  Mężczyzna
 • Skąd
  Gowarzewo
 1. Do oceny

  Po pierwsze motyw, a nie szablon. A po drugie został bardzo zmieniony w porównaniu z oryginałem.
 2. Do oceny

  Witam, Prosiłbym o ocenę strony: www.black-art.com.pl
 3. Generowanie pdfa - błąd

  Hmmm wywaliłem i błąd ten sam...
 4. Generowanie pdfa - błąd

  Właśnie mam: ini_set('log_errors','On'); ini_set('display_errors','Off'); ini_set('error_reporting', E_ALL ); define('WP_DEBUG', false); define('WP_DEBUG_LOG', true); define('WP_DEBUG_DISPLAY', false); i coś błędy nadal są widoczne.
 5. Witam, Wszystko działało i nagle przestało. Ktoś wie jak to naprawić? Kod pliku: <?php /* Template Name: Wniosek 1 PDF */ ob_start(); $wnioski_name = $_POST['wnioski_name']; $wnioski_nazwisko = $_POST['wnioski_nazwisko']; $wnioski_data = $_POST['wnioski_data']; $wnioski_dokument = $_POST['wnioski_dokument']; $wnioski_seria = $_POST['wnioski_seria']; $wnioski_pesel = $_POST['wnioski_pesel']; $wnioski_nip = $_POST['wnioski_nip']; $wnioski_kraj = $_POST['wnioski_kraj']; $wnioski_kod = $_POST['wnioski_kod']; $wnioski_miejscowosc = $_POST['wnioski_miejscowosc']; $wnioski_ulica = $_POST['wnioski_ulica']; $kraj_kor = $_POST['kraj_kor']; $kod_kor = $_POST['kod_kor']; $miejscowosc_kor = $_POST['miejscowosc_kor']; $ulica_kor = $_POST['ulica_kor']; $wnioski_email = $_POST['wnioski_email']; $wnioski_phone = $_POST['wnioski_phone']; //echo $wnioski_kraj; // Extend the TCPDF class to create custom Header and Footer class MYPDF extends TCPDF { public function Header() { // Logo $image_file = K_PATH_IMAGES.'bik_logo.gif'; $this->Image($image_file, 160, 10, 30, '', 'gif', '', 'T', false, 300, '', false, false, 0, false, false, false); // Set font // $this->SetFont('helvetica', 'N', 12); // Title // $this->Cell(0, 15, 'WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI USTAWOWEJ', 0, false, 'C', 0, '', 0, false, 'M', 'M'); // header string $this->SetFont('FreeSans', 'B', 12); $this->SetY(28); $this->SetX(45); $this->MultiCell(200, 60, 'WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI USTAWOWEJ', 0, '', 0, 1, '', '', true, 0, false, true, 0, 'T', false); } } // create new PDF document $pdf = new MYPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false); // set document information $pdf->SetCreator(PDF_CREATOR); $pdf->SetAuthor('Czyszczenie BIK'); $pdf->SetTitle('Wniosek do BIK'); $pdf->SetSubject('Wniosek o udostępnienie informacji ustawowej'); $pdf->SetKeywords('TCPDF, PDF, example, BIK, guide'); // set default header data //$pdf->SetHeaderData(PDF_HEADER_LOGO, PDF_HEADER_LOGO_WIDTH, PDF_HEADER_TITLE.'Wniosek-BIK', PDF_HEADER_STRING); $pdf->SetHeaderData(PDF_HEADER_LOGO, PDF_HEADER_LOGO_WIDTH, PDF_HEADER_TITLE, PDF_HEADER_STRING, '', array(255,255,255)); $pdf->Header->original_rMargin = 30; // set header and footer fonts $pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, '', PDF_FONT_SIZE_MAIN)); $pdf->setFooterFont(Array(PDF_FONT_NAME_DATA, '', PDF_FONT_SIZE_DATA)); // set default monospaced font $pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED); // set margins $pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT); $pdf->SetHeaderMargin(PDF_MARGIN_HEADER); $pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER); // set auto page breaks $pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM); // set image scale factor $pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO); // remove footer $pdf->setPrintFooter(false); // --------------------------------------------------------- // set font $pdf->SetFont('FreeSans', 'B', 20); // add a page $pdf->AddPage(); $pdf->Write(0, '', '', 0, 'L', true, 0, false, false, 0); $pdf->SetFont('FreeSans', '', 9); // ----------------------------------------------------------------------------- $obraz = '<img src="/images/checkbox-off.png" alt="obraz" width="20" height="20" />'; $path = get_bloginfo('template_directory').'/wnioski/library/tcpdf/examples'; $tbl = '<table cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-left:1px solid #000;border-right:1px solid #000"> <tr style="background-color:#00549B; color:#ffffff"> <td width="673" align="center" border="1">Przedmiot zamówienia</td> </tr> <tr> <td width="673" height="30">Zamówioną Informację Ustawową: (zaznaczyć wybrane pole <img src="'.$path.'/images/checkbox-on.png" alt="obraz" width="10" height="10" />)</td> </tr> <tr> <td width="250" style="border-bottom:1px solid #000"><img src="'.$path.'/images/checkbox-off.png" alt="obraz" width="10" height="10" /> Odbiorę osobiście w BOK</td> <td width="423" style="border-bottom:1px solid #000"><img src="'.$path.'/images/checkbox-on.png" alt="obraz" width="10" height="10" /> Proszę przesłać na adres korespondencyjny</td> </tr> <tr style="background-color:#00549B; color:#ffffff"> <td width="673" align="center" border="1">Dane identyfikacyjne osoby fizycznej (wszystkie pola obligatoryjne)</td> </tr> <tr> <td width="180" style="border-bottom:1px solid #000">Imiona</td> <td width="493" style="border-bottom:1px solid #000;font-weight:bold">'.$wnioski_name.'</td> </tr> <tr><td style="line-height:0px"></td></tr> <tr> <td width="180" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000">Nazwisko</td> <td width="493" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;font-weight:bold">'.$wnioski_nazwisko.'</td> </tr> <tr><td style="line-height:0px"></td></tr> <tr> <td width="180" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000">Data urodzenia</td> <td width="493" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;font-weight:bold">'.$wnioski_data.'</td> </tr> <tr><td style="line-height:0px"></td></tr> <tr> <td width="180" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000">Rodzaj dokumentu tożsamości</td> <td width="140" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;font-weight:bold">'.$wnioski_dokument.'</td> <td width="120" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000">Seria i numer</td> <td width="233" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;font-weight:bold">'.$wnioski_seria.'</td> </tr> <tr><td style="line-height:0px"></td></tr> <tr> <td width="180" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000">PESEL</td> <td width="140" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;font-weight:bold">'.$wnioski_pesel.'</td> <td width="120" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000"></td> <td width="233" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;font-weight:bold"></td> </tr> <tr><td style="line-height:0px"></td></tr> <tr style="background-color:#00549B; color:#ffffff"> <td width="673" align="center" border="1">Adres zameldowania (wszystkie pola wymagane)</td> </tr> <tr> <td width="180" style="border-bottom:1px solid #000">Kraj</td> <td width="493" style="border-bottom:1px solid #000;font-weight:bold">'.$wnioski_kraj.'</td> </tr> <tr><td style="line-height:0px"></td></tr> <tr> <td width="180" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000">Kod pocztowy</td> <td width="140" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;font-weight:bold">'.$wnioski_kod.'</td> <td width="120" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000">Miejscowość</td> <td width="233" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;font-weight:bold">'.$wnioski_miejscowosc.'</td> </tr> <tr><td style="line-height:0px"></td></tr> <tr> <td width="180" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000">Ulica, nr domu, lokalu</td> <td width="493" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;font-weight:bold">'.$wnioski_ulica.'</td> </tr> <tr><td style="line-height:0px"></td></tr> <tr style="background-color:#00549B; color:#ffffff"> <td width="673" align="center" border="1">Adres do korespondencji</td> </tr> <tr> <td width="180" style="border-bottom:1px solid #000">Kraj</td> <td width="493" style="border-bottom:1px solid #000;font-weight:bold">'.$kraj_kor.'</td> </tr> <tr><td style="line-height:0px"></td></tr> <tr> <td width="180" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000">Kod pocztowy</td> <td width="140" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;font-weight:bold">'.$kod_kor.'</td> <td width="120" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000">Miejscowość</td> <td width="233" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;font-weight:bold">'.$miejscowosc_kor.'</td> </tr> <tr><td style="line-height:0px"></td></tr> <tr> <td width="180" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000">Ulica, nr domu, lokalu</td> <td width="493" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;font-weight:bold">'.$ulica_kor.'</td> </tr> <tr><td style="line-height:0px"></td></tr> <tr style="background-color:#00549B; color:#ffffff"> <td width="673" align="center" border="1">Adres e-mail i telefon</td> </tr> <tr> <td width="180" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000">E-mail</td> <td width="140" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;font-weight:bold">'.$wnioski_email.'</td> <td width="120" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000">Telefon</td> <td width="233" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;font-weight:bold">'.$wnioski_phone.'</td> </tr> <tr><td style="line-height:0px"></td></tr> <tr style="background-color:#00549B; color:#ffffff"> <td width="673" align="center" border="1">Zgody (* - zgoda wymagana)</td> </tr> <tr> <td width="25" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000"><img src="'.$path.'/images/checkbox-on.png" alt="obraz" width="10" height="10" />*</td> <td width="500" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;text-align:justify;font-size:10px"> <b>Wyrażam zgodę na na przetwarzanie moich danych osobowych</b> zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz dołączonych do niego dokumentach poprzez Biuro Informacji Kredytowej dla potrzeb niezbędnych do rejestracji i korzystania z funkcji Portalu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1978 roku o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że (a) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej, (b) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia wsparcia i obsługi Portalu oraz korzystania z funkcji Portalu, (c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości Rejestracji na Portalu, (d) mam prawo do treści swoich danych i ich poprawienia. </td> <td width="148" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;border-left:1px solid #000;font-size:9px">Czytelny podpis:</td> </tr> <tr> <td width="25" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000"><img src="'.$path.'/images/checkbox-on.png" alt="obraz" width="10" height="10" />*</td> <td width="500" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;text-align:justify;font-size:10px"> Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Informacji Ustawowej i akceptuję jego postanowienia. </td> <td width="148" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;border-left:1px solid #000;font-size:9px">Czytelny podpis:</td> </tr> <tr> <td width="220" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;font-size:14px;text-align:right"><b>Data i czytelny podpis:</b></td> <td width="453" style="border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000"></td> </tr> </table>'; $pdf->writeHTML($tbl, true, false, false, false, ''); // strona 2 - informacja require_once('wniosek-1-i-2-str-2.php'); //Close and output PDF document $pdf->Output('wniosek_bik-001.pdf', 'I'); //$zalacznik = $pdf->Output('wniosek_bik-001.pdf', 'I'); //============================================================+ // END OF FILE //============================================================+ // wysyłanie zalącznika $attach = $pdf->Output('wniosek_bik-001.pdf', 'E'); $boundary = '--=NextPart_' . md5(time()); $head1 = 'From: Czyszczenie BIK' . "\r\n"; $head1.= 'Reply-To: biuro@czyszczeniebik.pl' . "\r\n"; // adres do odpowiedzi $head1.= 'MIME-Version: 1.0'."\r\n"; $head1.= 'Content-Type: multipart/mixed; boundary="' . $boundary . '"' . "\r\n"; $head2 = 'Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"' . "\r\n"; $head2.= 'Content-Transfer-Encoding: quoted-printable' . "\r\n\r\n"; $to = $wnioski_email; // adres z formularza $subject = 'Wniosek PDF ze strony Czyszczenie BIK'; $message = 'Witamy' . "\n\n" . 'W załączniku został wysłany gotowy wniosek o UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI USTAWOWEJ.' . "\n\n" . 'Pozdrawiamy' . "\n\n"; $message = wordwrap($message, 70); $output = '--' . $boundary . "\r\n" . $head2 . $message . '--' . $boundary . "\r\n" . $attach . "\r\n" . '--' . $boundary . '--' . "\r\n"; if (mail($to, $subject, $output, $head1)) { //echo "sent"; } else { // echo 'not sent'; } $to2 = 'biuro@czyszczeniebik.pl'; // adres biura if (mail($to2, $subject, $output, $head1)) { //echo "sent"; } else { // echo 'not sent'; } ?> Warning: Creating default object from empty value in /porto/wniosek-1-pdf-page.php on line 65 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /porto/wniosek-1-pdf-page.php:65) in /porto/wnioski/library/tcpdf/tcpdf.php on line 7626 TCPDF ERROR: Some data has already been output to browser, can't send PDF file
 6. Pytanie: jak przenieść pocztę z jednego serwera home.pl na inny również w home.pl? Mają tam jakieś instrukcje ale dziwne bo wymagają przenoszenia za pomocą np. outlook itp Na serwerze nie widzę żadnych folderów imap itp
 7. Wykonam wszelkiego rodzaju projekty graficzne pod druk (ulotki, plakaty, banery, katalogi itd). Ponadto zajmuję się tworzeniem stron internetowych. Zapraszam. Nazwa firmy: Black Art Email: kontakt(mapła)black-art.com.pl Adres strony: www.black-art.com.pl NIP: 777 237 66 19 Adres: cała Polska (zdalnie)
 8. Zlecę podpięcie płatnośći PAYU do wordpressa (nie chodzi o woocommerce). Więcej szczegółów podam zainteresowanym.
×