Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
R@fi

Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2 i ngnix

Polecane posty

Witajcie mam taki problem mianowicie nie wiem dlaczego nie startuje mi virtualhost dla nowej domeny mój plik cfg przedstawia sie następująco :

<VirtualHost *:8080>
	ServerName djlive.eu
	ServerName www.djlive.eu

	ServerAdmin kontakt@djlive.eu
	DocumentRoot /var/www/html/djlivepl

	# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
	# error, crit, alert, emerg.
	# It is also possible to configure the loglevel for particular
	# modules, e.g.
	#LogLevel info ssl:warn

	<Directory "/var/www/html/djlivepl">
		AllowOverride All
		Options -Indexes
	</Directory>
	ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-djlivepl.log
	CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-djlivepl.log combined
</VirtualHost>
<VirtualHost *:8080>
	ServerName api.djlive.eu

	ServerAdmin kontakt@djlive.eu
	DocumentRoot /var/www/html/djliveeu/api

	# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
	# error, crit, alert, emerg.
	# It is also possible to configure the loglevel for particular
	# modules, e.g.
	#LogLevel info ssl:warn

	<Directory "/var/www/html/djliveeu/api">
		AllowOverride All
		Options -Indexes
	</Directory>
	ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-djliveeu-api.log
	CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-djliveeu-api.log combined
</VirtualHost>

i ngnix

proxy_cache_path /tmp/nginx levels=1:2 keys_zone=static:10m inactive=4h max_size=1g;
#proxy_cache_key "$request_method$host$request_uri";
server {
	listen  80; 
	listen 443 ssl;
	include ssl-djliveeu;

	gzip on;
	gzip_disable "msie6";

	gzip_vary on;
	gzip_proxied any;
	gzip_comp_level 6;
	gzip_buffers 16 8k;
	gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
	
	root /var/www/html/djliveeu; 
	index index.php index.html;

	server_name djlive.eu api.djlive.eu app.djlive.eu; 

	#location / {
		#proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
		#proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
		#proxy_set_header Host $host;
		#proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
	#}
	#location /ajax/chat {
		#fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		#include fastcgi.conf;
	#}
	location = /ajax/chat/chatMessages.php {
		fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
		include fastcgi.conf;
	}
	#rewrite ^/v2/(.*)/streamInfo$ /api/v2/stream.php?name=$1 last;
	#location = /api/v2/stream.php {
		#fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
		#include fastcgi.conf;
	#}
	location = /ajax/stream/viewers.php {
		fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
		include fastcgi.conf;
	}
	location = /ajax/privatemessages/getUnreadMessages.php {
		fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
		include fastcgi.conf;
	}
	location = /ajax/privatemessages/getMessagesList_html.php {
		fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
		include fastcgi.conf;
	}
	#location = /ajax/stream/viewers.php {
	#	fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
	#	include fastcgi.conf;
	#}
	location /.well-known {
		alias /var/www/html/djliveeu/.well-known;
	}
	location /nginx-status {
		stub_status on;
		access_log off;
	}
	location ~* \.(eot|ttf|woff|woff2)$ {
		add_header Access-Control-Allow-Origin *;
	}
	location / {
		try_files $uri @proxy;
	}
	location ~* \.(js|css|jpg|jpeg|gif|png|svg|ico|pdf|html|htm)$ {
		expires   14d;
#		proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
#		proxy_set_header Host $host;
#		proxy_cache static;
#		proxy_cache_valid 200 1d;
#		add_header X-Proxy-Cache $upstream_cache_status;
	}
	location @proxy {
		proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
		include /etc/nginx/proxy_params;
	}
	location ~* \.php$ {
		proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
		fastcgi_buffers 16 16k; 
		fastcgi_buffer_size 32k;
		include /etc/nginx/proxy_params;
	}
	location ~ /\.ht {
		deny all;
	}
}
server {
	listen  80; 
	listen 443 ssl;
	include ssl-djliveeu;
	server_name www.djlive.eu; 
	return 301 https://djlive.eu$request_uri;
}
server {
	listen  80; 
	listen 443 ssl;
	include ssl-djliveeu;


	#root /var/www/html/djliveeu; 
	index index.php index.html;

	server_name live.djlive.eu sys.djlive.eu edge.live.djlive.eu v1.djlive.eu v.djlive.eu edge.preview.djlive.eu live-hls.djlive.eu stream_main.sterowanie24.pl; 
	location /.well-known {
		alias /var/www/html/djliveeu/.well-known;
	}

	location / {
		proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
		proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
		proxy_set_header Host $host;
		proxy_set_header REMOTE_ADDR $remote_addr;
		proxy_pass http://10.94.94.101:80;
	}
	location ~ /\.ht {
		deny all;
	}
}
server {
	listen  80; 
	listen 443 ssl http2;
	include ssl-djliveeu;

	location /.well-known {
		alias /var/www/html/djliveeu/.well-known;
	}

	#root /var/www/html/djliveeu; 
	index index.php index.html;

	server_name img.djlive.eu; 

	location /preview {
		proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
		proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
		proxy_set_header Host $host;
		proxy_set_header REMOTE_ADDR $remote_addr;
		proxy_pass http://10.94.94.101:80;
	}
	location ~ /\.ht {
		deny all;
	}
}

Problem w tym że po wpisaniu adresu www.djlive.eu zgłasza się standardowa deafultowa strona i nie mam pomysłu jak temu zaradzić

 

prosze o pomoc

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Po kolei: apache mas ustawiony na nasłuchiwanie porcie 8080 (kwestia czy masz ten port odpalony w ports.conf), strona html jaka sie odpala to strona defaultowa dla apache nie dla nginxa.

<VirtualHost *:8080> zmień na <VirtualHost *:80> (na <VirtualHost *:443> dla ssl - chyba ze uzywasz letsencrypta, certbot sam wszystko wtedy zrobi za ciebie ;))

 

ps. na 8080 nasłuchuje ci nginx

Edytowano przez zderki (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Po kolei: apache mas ustawiony na nasłuchiwanie porcie 8080 (kwestia czy masz ten port odpalony w ports.conf), strona html jaka sie odpala to strona defaultowa dla apache nie dla nginxa.

<VirtualHost *:8080> zmień na <VirtualHost *:80> (na <VirtualHost *:443> dla ssl - chyba ze uzywasz letsencrypta, certbot sam wszystko wtedy zrobi za ciebie ;))

 

ps. na 8080 nasłuchuje ci nginx

 

Dodałem port 8081

 

plik ports.conf

 

wygląda tak

 GNU nano 2.2.6                               File: /etc/apache2/ports.conf

# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 8080
Listen 8081

<IfModule ssl_module>
    Listen 8443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 8443
</IfModule>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

a virtualhost zmieniłem na <VirtualHost *:8081>

 

uzywam letsencrypta,

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

×