Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
bogdan23

Formularz kontaktowy nie czyta polskich znaków

Polecane posty

w pliku js/Forms.js trzeba zmienić wyrażenie według którego jest walidowana nazwa. Chodzi o linijkę:

 

".name":{rx:/^[a-zA-Z'][a-zA-Z-' ]+[a-zA-Z']?$/,target:'input'},

najprościej, przy każdym a-zA-Z dopisz polskie małe i duże znaki. Nie będzie to turbooptymalne ale powinno zadziałać.

Edytowano przez szopen (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

w pliku js/Forms.js trzeba zmienić wyrażenie według którego jest walidowana nazwa. Chodzi o linijkę:

".name":{rx:/^[a-zA-Z'][a-zA-Z-' ]+[a-zA-Z']?$/,target:'input'},

najprościej, przy każdym a-zA-Z dopisz polskie małe i duże znaki. Nie będzie to turbooptymalne ale powinno zadziałać.

".name":{rx:/^[a-zA-Zśćźżłąę'][a-zA-Zśćźżłąę-' ]+[a-zA-Zśćźżłąę']?$/,target:'input'},

 

takie coś nie działa

:(

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

to co wpisałeś powinno być tylko na małe polskie literki. Spróbuj jeszcze sprawdzić kodowanie pliku forms.js. zapisz go w UTF-8 bez BOM

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

to co wpisałeś powinno być tylko na małe polskie literki. Spróbuj jeszcze sprawdzić kodowanie pliku forms.js. zapisz go w UTF-8 bez BOM

Nie działa jak zapisze do UTF-8 bez BOM. Wrzucam plik forms.js

//forms
;(function($){
	$.fn.forms=function(o){
		return this.each(function(){
			var th=$(this)
				,_=th.data('forms')||{
					errorCl:'error',
					emptyCl:'empty',
					invalidCl:'invalid',
					notRequiredCl:'notRequired',
					successCl:'success',
					successShow:'4000',
					mailHandlerURL:'bin/MailHandler.php',
					ownerEmail:'support@guardlex.com',
					stripHTML:true,
					smtpMailServer:'localhost',
					targets:'input,textarea',
					controls:'a[data-type=reset],a[data-type=submit]',
					validate:true,
					rx:{
						".name":{rx:/^[a-zA-Z'][a-zA-Z-' ]+[a-zA-Z']?$/,target:'input'},
						".state":{rx:/^[a-zA-Z'][a-zA-Z-' ]+[a-zA-Z']?$/,target:'input'},
						".email":{rx:/^(("[\w-\s]+")|([\w-]+(?:\.[\w-]+)*)|("[\w-\s]+")([\w-]+(?:\.[\w-]+)*))(@((?:[\w-]+\.)*\w[\w-]{0,66})\.([a-z]{2,6}(?:\.[a-z]{2})?)$)|(@\[?((25[0-5]\.|2[0-4][0-9]\.|1[0-9]{2}\.|[0-9]{1,2}\.))((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9]{2}|[0-9]{1,2})\.){2}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9]{2}|[0-9]{1,2})\]?$)/i,target:'input'},
						".phone":{rx:/^\+?(\d[\d\-\+\(\) ]{5,}\d$)/,target:'input'},
						".fax":{rx:/^\+?(\d[\d\-\+\(\) ]{5,}\d$)/,target:'input'},
						".message":{rx:/.{20}/,target:'textarea'}
					},
					preFu:function(){
						_.labels.each(function(){
							var label=$(this),
								inp=$(_.targets,this),
								defVal=inp.val(),
								trueVal=(function(){
											var tmp=inp.is('input')?(tmp=label.html().match(/value=['"](.+?)['"].+/),!!tmp&&!!tmp[1]&&tmp[1]):inp.html()
											return defVal==''?defVal:tmp
										})()
							trueVal!=defVal
								&&inp.val(defVal=trueVal||defVal)
							label.data({defVal:defVal})								
							inp
								.bind('focus',function(){
									inp.val()==defVal
										&&(inp.val(''),_.hideEmptyFu(label),label.removeClass(_.invalidCl))
								})
								.bind('blur',function(){
									_.validateFu(label)
									if(_.isEmpty(label))
										inp.val(defVal)
										,_.hideErrorFu(label.removeClass(_.invalidCl))											
								})
								.bind('keyup',function(){
									label.hasClass(_.invalidCl)
										&&_.validateFu(label)
								})
							label.find('.'+_.errorCl+',.'+_.emptyCl).css({display:'block'}).hide()
						})
						_.success=$('.'+_.successCl,_.form).hide()
					},
					isRequired:function(el){							
						return !el.hasClass(_.notRequiredCl)
					},
					isValid:function(el){							
						var ret=true
						$.each(_.rx,function(k,d){
							if(el.is(k))
								ret=d.rx.test(el.find(d.target).val())										
						})
						return ret							
					},
					isEmpty:function(el){
						var tmp
						return (tmp=el.find(_.targets).val())==''||tmp==el.data('defVal')
					},
					validateFu:function(el){							
						el.each(function(){
							var th=$(this)
								,req=_.isRequired(th)
								,empty=_.isEmpty(th)
								,valid=_.isValid(th)								
							
							if(empty&&req)
								_.showEmptyFu(th.addClass(_.invalidCl))
							else
								_.hideEmptyFu(th.removeClass(_.invalidCl))
							
							if(!empty)
								if(valid)
									_.hideErrorFu(th.removeClass(_.invalidCl))
								else
									_.showErrorFu(th.addClass(_.invalidCl))								
						})
					},
					getValFromLabel:function(label){
						var val=$('input,textarea',label).val()
							,defVal=label.data('defVal')								
						return label.length?val==defVal?'nope':val:'nope'
					}
					,submitFu:function(){
						_.validateFu(_.labels)							
						if(!_.form.has('.'+_.invalidCl).length)
							$.ajax({
								type: "POST",
								url:_.mailHandlerURL,
								data:{
									name:_.getValFromLabel($('.name',_.form)),
									email:_.getValFromLabel($('.email',_.form)),
									phone:_.getValFromLabel($('.phone',_.form)),
									fax:_.getValFromLabel($('.fax',_.form)),
									state:_.getValFromLabel($('.state',_.form)),
									message:_.getValFromLabel($('.message',_.form)),
									owner_email:_.ownerEmail,
									stripHTML:_.stripHTML
								},
								success: function(){
									_.showFu()
								}
							})			
					},
					showFu:function(){
						_.success.slideDown(function(){
							setTimeout(function(){
								_.success.slideUp()
								_.form.trigger('reset')
							},_.successShow)
						})
					},
					controlsFu:function(){
						$(_.controls,_.form).each(function(){
							var th=$(this)
							th
								.bind('click',function(){
									_.form.trigger(th.data('type'))
									return false
								})
						})
					},
					showErrorFu:function(label){
						label.find('.'+_.errorCl).slideDown()
					},
					hideErrorFu:function(label){
						label.find('.'+_.errorCl).slideUp()
					},
					showEmptyFu:function(label){
						label.find('.'+_.emptyCl).slideDown()
						_.hideErrorFu(label)
					},
					hideEmptyFu:function(label){
						label.find('.'+_.emptyCl).slideUp()
					},
					init:function(){
						_.form=_.me						
						_.labels=$('label',_.form)

						_.preFu()
						
						_.controlsFu()
														
						_.form
							.bind('submit',function(){
								if(_.validate)
									_.submitFu()
								else
									_.form[0].submit()
								return false
							})
							.bind('reset',function(){
								_.labels.removeClass(_.invalidCl)									
								_.labels.each(function(){
									var th=$(this)
									_.hideErrorFu(th)
									_.hideEmptyFu(th)
								})
							})
						_.form.trigger('reset')
					}
				}
			_.me||_.init(_.me=th.data({forms:_}))
			typeof o=='object'
				&&$.extend(_,o)
		})
	}
})(jQuery)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

×