Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
Desavil

Zamiana MariaDB na PerconaDB

Polecane posty

Witajcie, używam panelu DirectAdmin (system CentOS), próbuję zamienić MariaDB na PerconaDB,

Niestety podczas instalacji percony napotykam na następujący problem, ma ktoś pomysł jak to zrobić prawidłowo?

yum install Percona-Server-client-57 Percona-Server-server-57
Loaded plugins: fastestmirror, rhnplugin
This system is receiving updates from CLN.
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * cloudlinux-x86_64-server-7: de-proxy.cl-mirror.net
 * epel: mirror.imt-systems.com
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package Percona-Server-client-57.x86_64 0:5.7.11-4.1.el7 will be installed
--> Processing Dependency: Percona-Server-shared-57 for package: Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64
---> Package Percona-Server-server-57.x86_64 0:5.7.11-4.1.el7 will be installed
--> Running transaction check
---> Package Percona-Server-shared-57.x86_64 0:5.7.11-4.1.el7 will be installed
--> Processing Dependency: Percona-Server-shared-compat-57 for package: Percona-Server-shared-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64
--> Running transaction check
---> Package Percona-Server-shared-compat-57.x86_64 0:5.7.11-4.1.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====================================================================================================================================================================================================
 Package                             Arch                  Version                    Repository                Size
=====================================================================================================================================================================================================
Installing:
 Percona-Server-client-57                    x86_64                 5.7.11-4.1.el7                 percona                 7.2 M
 Percona-Server-server-57                    x86_64                 5.7.11-4.1.el7                 percona                 37 M
Installing for dependencies:
 Percona-Server-shared-57                    x86_64                 5.7.11-4.1.el7                 percona                 745 k
 Percona-Server-shared-compat-57                 x86_64                 5.7.11-4.1.el7                 percona                 1.2 M

Transaction Summary
=====================================================================================================================================================================================================
Install 2 Packages (+2 Dependent packages)

Total size: 46 M
Installed size: 46 M
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
Running transaction check
Running transaction test


Transaction check error:
 file /usr/bin/mysql from install of Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/mysql_config from install of Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/mysqladmin from install of Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/mysqlbinlog from install of Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/mysqlcheck from install of Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/mysqldump from install of Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/mysqlimport from install of Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/mysqlshow from install of Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/mysqlslap from install of Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/mysql.1.gz from install of Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/mysqladmin.1.gz from install of Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/mysqldump.1.gz from install of Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/mysqlshow.1.gz from install of Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/mysqlslap.1.gz from install of Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/mysqlbinlog.1.gz from install of Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/mysqlcheck.1.gz from install of Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/mysqlimport.1.gz from install of Percona-Server-client-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /etc/my.cnf from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-libs-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/my_print_defaults from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/my_print_defaults.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/mysql_plugin.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /var/lib/mysql from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/innochecksum from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/myisam_ftdump from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/myisamchk from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/myisamlog from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/myisampack from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/mysql_install_db from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/mysql_plugin from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/mysql_secure_installation from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/mysql_tzinfo_to_sql from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/mysql_upgrade from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/mysqldumpslow from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/perror from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/replace from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/resolve_stack_dump from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/bin/resolveip from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/lib/systemd/system/mysqld.service from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/lib64/mysql/plugin/adt_null.so from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/lib64/mysql/plugin/auth_socket.so from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/lib64/mysql/plugin/dialog.so from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/lib64/mysql/plugin/mypluglib.so from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/lib64/mysql/plugin/semisync_master.so from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/lib64/mysql/plugin/semisync_slave.so from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/sbin/mysqld from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/innochecksum.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/myisam_ftdump.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/myisamchk.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/myisamlog.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/myisampack.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/mysql.server.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/mysql_install_db.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/mysql_secure_installation.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/mysql_tzinfo_to_sql.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/mysql_upgrade.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/mysqld_multi.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/mysqld_safe.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/mysqldumpslow.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/perror.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/replace.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/resolve_stack_dump.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man1/resolveip.1.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64
 file /usr/share/man/man8/mysqld.8.gz from install of Percona-Server-server-57-5.7.11-4.1.el7.x86_64 conflicts with file from package cl-MariaDB55-server-5.5.44-6.el7.cloudlinux.x86_64

Error Summary
-------------

Czy konieczne będzie usunięcie wcześniej MariaDB?

 

Tak na marginesie, polecacie najnowszą percone, tj. 5.7, czy może wersję 5.6?

Edytowano przez Desavil (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

SiXwishlist, oczywiście w pierwszej kolejności zatrzymałem.

 

Korzystałem z tej pomocy i jeszcze kilku innych m.in. http://blog.aboo.pl/2012/06/26/kompilacja-custombuild-php-z-percona-server/ oraz http://crybit.com/how-to-replace-mysql-with-perconadb-on-a-cpanel-server/

 

Odinstalowałem MariaDB i instalacja percony przeszła, ale niestety ta nie chce się uruchomić:

Redirecting to /bin/systemctl status mysqld.service
● mysqld.service - MySQL database server
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mysqld.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2016-05-24 23:01:01 CEST; 2s ago
 Process: 1677 ExecStart=/usr/bin/mysqld_safe --basedir=/usr (code=exited, status=203/EXEC)
 Main PID: 1677 (code=exited, status=203/EXEC)

May 24 23:01:01 srv systemd[1]: Started MySQL database server.
May 24 23:01:01 srv systemd[1]: Starting MySQL database server...
May 24 23:01:01 srv systemd[1677]: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/mysqld_safe: No such file or directory
May 24 23:01:01 srv systemd[1]: mysqld.service: main process exited, code=exited, status=203/EXEC
May 24 23:01:01 srv systemd[1]: Unit mysqld.service entered failed state.
May 24 23:01:01 srv systemd[1]: mysqld.service failed.
Edytowano przez Desavil (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mariaczi

Odinstalowałem MariaDB i instalacja percony przeszła, ale niestety ta nie chce się uruchomić:

Redirecting to /bin/systemctl status mysqld.service
● mysqld.service - MySQL database server
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mysqld.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2016-05-24 23:01:01 CEST; 2s ago
 Process: 1677 ExecStart=/usr/bin/mysqld_safe --basedir=/usr (code=exited, status=203/EXEC)
 Main PID: 1677 (code=exited, status=203/EXEC)

...
May 24 23:01:01 srv systemd[1677]: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/mysqld_safe: No such file or directory

 

Zerknij w powyższą lokalizację, czy ów plik tam jest oraz zajrzyj w pakiety czy Twój mysqld.service to jest ten z pakietu czy przypadkiem nie został po poprzednim MySQLu.

 

Edycja:

Jeśli wszystko z pakietami i wspomnianym mysqld.service jest OK, to może wystarczy dorobić symlinka do tego co brakuje "ze ścieżek percony".

Edytowano przez mariaczi (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

 

Zerknij w powyższą lokalizację, czy ów plik tam jest oraz zajrzyj w pakiety czy Twój mysqld.service to jest ten z pakietu czy przypadkiem nie został po poprzednim MySQLu.

 

Edycja:

Jeśli wszystko z pakietami i wspomnianym mysqld.service jest OK, to może wystarczy dorobić symlinka do tego co brakuje "ze ścieżek percony".

Jeśli to jest DirectAdmin, to /etc/systemd/system/mysqld.service pochodzi z DirectAdmin'owego CustomBuild.

 

Poza tym, żadne paczki nie powinny instalować nic do /etc/systemd, tylko do /lib/systemd.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tak, jest to DirectAdmin + CentOS 7 (z nakładką CloudLinux).

Wszystko to czysta instalacja.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

×