Skocz do zawartości


 

Profil firmy ViPower.PL

Top 100 ViPower.PL na rynku od 2008

Nasza firma powsta3a stosunkowo niedawno - w 2009 r. Jednak na rynku IT dzia3amy ju? od d3u?szego czasu co pozwoli3o to nam zebraa doświadczenie w tej bran?y, a jest ono niezwykle wa?ne. Pomimo krótkiego okresu dzia3ania firmy VIBIZNES jesteśmy w stanie podj?a sie du?ych projektów takich jak:
- ViPower.PL
- ViHost.PL
- ViBiznes.PL
- ViGames.PL

Nasz zespó3 m3odych osób pracuje dynamicznie nad rozwojem firmy, dbamy równie? o bezpieczenstwo i niezawodnośa gwarantowanych przez nas us3ug. Od pocz?tku otaczamy profesjonaln? opiek? naszych klientów i serwujemy im us3ugi na jak najwy?szym poziomie. Dbamy równie? o przyzwoity pu3ap cenowy w stosunku do konkurencji. Naszym celem jest zapewnienie, aby ka?dy z klientów by3 w pe3ni zadowolony z wykonanej przez nas us3ugi.

Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualnie i jesteśmy w stanie dobraa odpowiednia oferte spe3niaj?c? jego oczekiwania i wymagania. Dbamy o jak najlepszy wizerunek w oczach naszych aktualnych i przysz3ych klientów. D??ymy do tego, by w przysz3ości spe3niaa 100% Waszych oczekiwan!

Wiemy równie?, ?e przekazuj?c nam swoje dane chcecie aby by3y w 100% bezpieczne. Dlatego nasz zespó3 jest dostepny specjalnie dla Was przez 24h/dobe ka?dego dnia tygodnia! Wykonujemy codzienne kopie bezpieczenstwa Waszych plików aby zapewnia jak najwieksze bezpieczenstwo w przypadku utraty danych. Doceniamy równie? sta3ych klientów i specjalnie dla nich mamy promocje niedostepne w ofercie g3ównej. Stawiamy tylko na jakośa!

Pokaż cały opis »

Średnia ocena firmy: 4,74/5

TOP100 - ranking:

Aktualna pozycja: #68